Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

1. Świadczenia rodzinne - wprowadzenie

2. Zasady ustalania dochodu

3. ZASIŁEK RODZINNY - kryterium dochodowe i warunki przyznania

4. ZASIŁEK RODZINNY - kryterium wiekowe

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
- 18 roku życia lub
- nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo
- 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2016-01-03
Dane wprowadził(a): admin10
Odpowiedzialna/y za treść: admin10

 1. 2012-07-02 (14:00:19)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: 4. ZASIŁEK RODZINNY - Jakie jest kryterium wiekowe?
  Redaktor: admin10
 2. 2012-07-02 (14:00:28)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 4. ZASIŁEK RODZINNY - Jakie jest kryterium wiekowe?
  Redaktor: admin10
 3. 2013-01-06 (17:29:49)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 4. ZASIŁEK RODZINNY - Jakie jest kryterium wiekowe?
  Redaktor: admin10
 4. 2013-10-16 (12:36:11)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 4. ZASIŁEK RODZINNY - Jakie jest kryterium wiekowe?
  Redaktor: admin10
 5. 2015-06-26 (07:36:46)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 4. ZASIŁEK RODZINNY - Jakie jest kryterium wiekowe?
  Redaktor: admin10
 6. 2015-10-30 (18:18:27)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 4. ZASIŁEK RODZINNY - Jakie jest kryterium wiekowe?
  Redaktor: admin10
 7. 2015-10-30 (18:18:30)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 4. ZASIŁEK RODZINNY - Jakie jest kryterium wiekowe?
  Redaktor: admin10
 8. 2016-01-02 (16:39:27)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 4. ZASIŁEK RODZINNY - kryterium wiekowe
  Redaktor: admin10
 9. 2016-01-03 (10:01:38)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 4. ZASIŁEK RODZINNY - kryterium wiekowe
  Redaktor: admin10
 10. 2017-08-01 (19:40:14)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 4. ZASIŁEK RODZINNY - kryterium wiekowe
  Redaktor: admin10

5. ZASIŁEK RODZINNY - Komu przysługuje?

6. ZASIŁEK RODZINNY - wysokość zasiłku

7. ZASIŁEK RODZINNY - Kiedy nie przysługuje?

8. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

9. Dodatek do z.r. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzyst. z urlopu wychow.

10. Dodatek do z.r. z tytułu samotnego wychowywania dziecka

11. Dodatek do z.r. z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

12. Dodatek do z.r. z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

13. Dodatek do z.r. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

14. Dodatek do z.r. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza m. zamieszk.

15. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA - BECIKOWE

16. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - zasiłek pielęgnacyjny

17. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - specjalny zasiłek opiekuńczy

18. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne

19. Świadczenie rodzicielskie

20. Informacja oświadczeniach nienależnie pobranych

21. Słownik użytych pojęć

22. ZASIŁEK DLA OPIEKUNA