Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

1. Świadczenia rodzinne - wprowadzenie

2. Zasady ustalania dochodu

3. ZASIŁEK RODZINNY - kryterium dochodowe i warunki przyznania

4. ZASIŁEK RODZINNY - kryterium wiekowe

5. ZASIŁEK RODZINNY - Komu przysługuje?

6. ZASIŁEK RODZINNY - wysokość zasiłku

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
- 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
- 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18, roku życia,
- 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2016-11-01
Dane wprowadził(a): admin10
Odpowiedzialna/y za treść: admin10

 1. 2012-07-02 (14:03:49)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: 6. ZASIŁEK RODZINNY - Jaka jest wysokość zasiłku rodzinnego?
  Redaktor: admin10
 2. 2012-07-02 (14:03:54)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 6. ZASIŁEK RODZINNY - Jaka jest wysokość zasiłku rodzinnego?
  Redaktor: admin10
 3. 2012-07-15 (15:53:02)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 6. ZASIŁEK RODZINNY - Jaka jest wysokość zasiłku rodzinnego?
  Redaktor: admin10
 4. 2012-08-30 (09:21:36)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 6. ZASIŁEK RODZINNY - Jaka jest wysokość zasiłku rodzinnego?
  Redaktor: admin10
 5. 2013-01-06 (17:31:59)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 6. ZASIŁEK RODZINNY - Jaka jest wysokość zasiłku rodzinnego?
  Redaktor: admin10
 6. 2013-10-16 (12:36:33)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 6. ZASIŁEK RODZINNY - Jaka jest wysokość zasiłku rodzinnego?
  Redaktor: admin10
 7. 2015-06-26 (07:40:22)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 6. ZASIŁEK RODZINNY - Jaka jest wysokość zasiłku rodzinnego?
  Redaktor: admin10
 8. 2015-10-30 (18:20:45)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 6. ZASIŁEK RODZINNY - Jaka jest wysokość zasiłku rodzinnego?
  Redaktor: admin10
 9. 2015-10-30 (18:20:48)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 6. ZASIŁEK RODZINNY - Jaka jest wysokość zasiłku rodzinnego?
  Redaktor: admin10
 10. 2016-01-02 (16:44:23)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 6. ZASIŁEK RODZINNY - wysokość zasiłku
  Redaktor: admin10
 11. 2016-01-03 (10:02:30)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 6. ZASIŁEK RODZINNY - wysokość zasiłku
  Redaktor: admin10
 12. 2016-11-01 (11:55:51)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 6. ZASIŁEK RODZINNY - wysokość zasiłku
  Redaktor: admin10
 13. 2016-11-01 (11:55:55)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 6. ZASIŁEK RODZINNY - wysokość zasiłku
  Redaktor: admin10
 14. 2017-08-01 (19:41:20)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 6. ZASIŁEK RODZINNY - wysokość zasiłku
  Redaktor: admin10

7. ZASIŁEK RODZINNY - Kiedy nie przysługuje?

8. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

9. Dodatek do z.r. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzyst. z urlopu wychow.

10. Dodatek do z.r. z tytułu samotnego wychowywania dziecka

11. Dodatek do z.r. z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

12. Dodatek do z.r. z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

13. Dodatek do z.r. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

14. Dodatek do z.r. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza m. zamieszk.

15. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA - BECIKOWE

16. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - zasiłek pielęgnacyjny

17. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - specjalny zasiłek opiekuńczy

18. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne

19. Świadczenie rodzicielskie

20. Informacja oświadczeniach nienależnie pobranych

21. Słownik użytych pojęć

22. ZASIŁEK DLA OPIEKUNA