Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

1. Świadczenia rodzinne - wprowadzenie

2. Zasady ustalania dochodu

3. ZASIŁEK RODZINNY - kryterium dochodowe i warunki przyznania

4. ZASIŁEK RODZINNY - kryterium wiekowe

5. ZASIŁEK RODZINNY - Komu przysługuje?

6. ZASIŁEK RODZINNY - wysokość zasiłku

7. ZASIŁEK RODZINNY - Kiedy nie przysługuje?

8. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.

Dodatek przysługuje jednorazowo, w wysokości 1000,00 zł.

W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.

Dodatek ten przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Przepisu tego nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2016-01-03
Dane wprowadził(a): admin10
Odpowiedzialna/y za treść: admin10

 1. 2012-07-02 (14:08:48)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: 8. Dodatek do z.r. z tytułu urodzenia dziecka
  Redaktor: admin10
 2. 2012-07-02 (14:08:53)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 8. Dodatek do z.r. z tytułu urodzenia dziecka
  Redaktor: admin10
 3. 2013-01-06 (17:33:52)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 8. Dodatek do z.r. z tytułu urodzenia dziecka
  Redaktor: admin10
 4. 2013-10-16 (12:36:58)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 8. Dodatek do z.r. z tytułu urodzenia dziecka
  Redaktor: admin10
 5. 2015-06-26 (07:41:04)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 8. Dodatek do z.r. z tytułu urodzenia dziecka
  Redaktor: admin10
 6. 2015-10-30 (18:22:39)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 8. Dodatek do z.r. z tytułu urodzenia dziecka
  Redaktor: admin10
 7. 2015-10-30 (18:22:43)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 8. Dodatek do z.r. z tytułu urodzenia dziecka
  Redaktor: admin10
 8. 2016-01-02 (16:46:01)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 8. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
  Redaktor: admin10
 9. 2016-01-03 (10:02:56)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 8. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
  Redaktor: admin10
 10. 2017-08-01 (19:42:11)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 8. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
  Redaktor: admin10

9. Dodatek do z.r. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzyst. z urlopu wychow.

10. Dodatek do z.r. z tytułu samotnego wychowywania dziecka

11. Dodatek do z.r. z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

12. Dodatek do z.r. z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

13. Dodatek do z.r. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

14. Dodatek do z.r. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza m. zamieszk.

15. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA - BECIKOWE

16. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - zasiłek pielęgnacyjny

17. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - specjalny zasiłek opiekuńczy

18. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne

19. Świadczenie rodzicielskie

20. Informacja oświadczeniach nienależnie pobranych

21. Słownik użytych pojęć

22. ZASIŁEK DLA OPIEKUNA