Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

1. Świadczenia rodzinne - wprowadzenie

2. Zasady ustalania dochodu

3. ZASIŁEK RODZINNY - kryterium dochodowe i warunki przyznania

4. ZASIŁEK RODZINNY - kryterium wiekowe

5. ZASIŁEK RODZINNY - Komu przysługuje?

6. ZASIŁEK RODZINNY - wysokość zasiłku

7. ZASIŁEK RODZINNY - Kiedy nie przysługuje?

8. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

9. Dodatek do z.r. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzyst. z urlopu wychow.

10. Dodatek do z.r. z tytułu samotnego wychowywania dziecka

11. Dodatek do z.r. z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

12. Dodatek do z.r. z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

13. Dodatek do z.r. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego, w wysokości 100,00 zł na dziecko.

Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2016-01-03
Dane wprowadził(a): admin10
Odpowiedzialna/y za treść: admin10

 1. 2012-07-02 (14:25:29)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: 13. Dodatek do z.r. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
  Redaktor: admin10
 2. 2012-07-02 (14:25:33)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 13. Dodatek do z.r. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
  Redaktor: admin10
 3. 2012-07-15 (15:55:53)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 13. Dodatek do z.r. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
  Redaktor: admin10
 4. 2013-01-06 (17:44:20)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 13. Dodatek do z.r. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
  Redaktor: admin10
 5. 2013-10-16 (12:37:48)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 13. Dodatek do z.r. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
  Redaktor: admin10
 6. 2015-06-26 (07:43:08)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 13. Dodatek do z.r. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
  Redaktor: admin10
 7. 2015-10-30 (18:26:27)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 13. Dodatek do z.r. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
  Redaktor: admin10
 8. 2015-10-30 (18:26:30)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 13. Dodatek do z.r. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
  Redaktor: admin10
 9. 2016-01-02 (16:49:33)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 13. Dodatek do z.r. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
  Redaktor: admin10
 10. 2016-01-03 (10:03:54)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 13. Dodatek do z.r. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
  Redaktor: admin10
 11. 2017-08-01 (19:44:10)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 13. Dodatek do z.r. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
  Redaktor: admin10

14. Dodatek do z.r. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza m. zamieszk.

15. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA - BECIKOWE

16. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - zasiłek pielęgnacyjny

17. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne

18. Świadczenie rodzicielskie

19. Informacja oświadczeniach nienależnie pobranych

20. Słownik użytych pojęć

21. ZASIŁEK DLA OPIEKUNA