Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

1. Świadczenia rodzinne - wprowadzenie

2. Zasady ustalania dochodu

3. ZASIŁEK RODZINNY - kryterium dochodowe i warunki przyznania

4. ZASIŁEK RODZINNY - kryterium wiekowe

5. ZASIŁEK RODZINNY - Komu przysługuje?

6. ZASIŁEK RODZINNY - wysokość zasiłku

7. ZASIŁEK RODZINNY - Kiedy nie przysługuje?

8. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

9. Dodatek do z.r. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzyst. z urlopu wychow.

10. Dodatek do z.r. z tytułu samotnego wychowywania dziecka

11. Dodatek do z.r. z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

12. Dodatek do z.r. z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

13. Dodatek do z.r. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

14. Dodatek do z.r. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza m. zamieszk.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:
1) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 113 zł miesięcznie na dziecko albo
2) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 69 zł miesięcznie na dziecko.

Dodatek ten przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2016-11-01
Dane wprowadził(a): admin10
Odpowiedzialna/y za treść: admin10

 1. 2012-07-02 (14:27:40)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: 14. Dod. do z.r. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza m. zamieszk.
  Redaktor: admin10
 2. 2012-07-02 (14:27:44)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 14. Dod. do z.r. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza m. zamieszk.
  Redaktor: admin10
 3. 2012-07-15 (15:56:52)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 14. Dod. do z.r. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza m. zamieszk.
  Redaktor: admin10
 4. 2013-01-06 (17:45:19)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 14. Dod. do z.r. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza m. zamieszk.
  Redaktor: admin10
 5. 2013-10-16 (12:37:59)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 14. Dod. do z.r. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza m. zamieszk.
  Redaktor: admin10
 6. 2015-06-26 (07:43:35)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 14. Dod. do z.r. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza m. zamieszk.
  Redaktor: admin10
 7. 2015-10-30 (18:27:14)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 14. Dod. do z.r. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza m. zamieszk.
  Redaktor: admin10
 8. 2015-10-30 (18:27:17)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 14. Dod. do z.r. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza m. zamieszk.
  Redaktor: admin10
 9. 2016-01-02 (16:50:01)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 14. Dod. do z.r. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza m. zamieszk.
  Redaktor: admin10
 10. 2016-01-02 (18:00:33)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 14. Dodatek do z.r. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza m. zamieszk.
  Redaktor: admin10
 11. 2016-01-03 (10:04:12)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 14. Dodatek do z.r. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza m. zamieszk.
  Redaktor: admin10
 12. 2016-11-01 (11:57:57)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 14. Dodatek do z.r. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza m. zamieszk.
  Redaktor: admin10
 13. 2016-11-01 (11:58:01)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 14. Dodatek do z.r. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza m. zamieszk.
  Redaktor: admin10
 14. 2017-08-01 (19:44:37)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 14. Dodatek do z.r. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza m. zamieszk.
  Redaktor: admin10

15. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA - BECIKOWE

16. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - zasiłek pielęgnacyjny

17. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - specjalny zasiłek opiekuńczy

18. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne

19. Świadczenie rodzicielskie

20. Informacja oświadczeniach nienależnie pobranych

21. Słownik użytych pojęć

22. ZASIŁEK DLA OPIEKUNA