Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

1. Osoby uprawnione do dodatku mieszkaniowego

2. Osoby, które nie mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy

3. Kryterium dochodowe przyznania dodatku mieszkaniowego

4. Wysokość dodatku mieszkaniowego

5. Definicja gospodarstwa domowego

6. Kryterium powierzchniowe

7. Dodatek energetyczny

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje tzw. "odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej", czyli osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. dla gospodarstwa domowego:
1)prowadzonego przez osobę samotną wynosi 13,38 zł/miesiąc,
2)składającego się z 2 do 4 osób wynosi 18,58 zł/miesiąc,
3)składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 22,30 zł/miesiąc.

Zryczałtowany dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (www.ure.gov.pl). Wysokość tego limitu wynosi:
1) 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
2) 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
3) 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2022-05-01
Dane wprowadził(a): admin10
Odpowiedzialna/y za treść: Administrator systemu

 1. 2014-03-25 (10:24:45)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: 5. DODATEK ENERGETYCZNY
  Redaktor: admin10
 2. 2014-03-25 (10:24:52)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 5. DODATEK ENERGETYCZNY
  Redaktor: admin10
 3. 2014-04-30 (14:03:01)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 5. DODATEK ENERGETYCZNY
  Redaktor: admin10
 4. 2014-04-30 (14:32:36)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 5. DODATEK ENERGETYCZNY
  Redaktor: admin10
 5. 2015-04-30 (09:57:46)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 5. DODATEK ENERGETYCZNY
  Redaktor: admin10
 6. 2016-05-01 (20:56:58)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 5. DODATEK ENERGETYCZNY
  Redaktor: admin10
 7. 2017-05-04 (13:18:09)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 5. DODATEK ENERGETYCZNY
  Redaktor: admin10
 8. 2017-05-04 (13:18:14)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 5. DODATEK ENERGETYCZNY
  Redaktor: admin10
 9. 2018-05-01 (12:07:01)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 5. DODATEK ENERGETYCZNY
  Redaktor: admin10
 10. 2018-05-01 (12:07:07)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 5. DODATEK ENERGETYCZNY
  Redaktor: admin10
 11. 2019-04-30 (13:42:42)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 5. DODATEK ENERGETYCZNY
  Redaktor: admin10
 12. 2019-04-30 (13:42:50)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 5. DODATEK ENERGETYCZNY
  Redaktor: admin10
 13. 2020-05-01 (20:34:31)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 5. DODATEK ENERGETYCZNY
  Redaktor: admin10
 14. 2020-05-01 (20:34:38)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 5. DODATEK ENERGETYCZNY
  Redaktor: admin10
 15. 2020-11-21 (17:13:30)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: 5. DODATEK ENERGETYCZNY
  Redaktor: Monika K
 16. 2021-02-18 (13:15:19)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: 5. Dodatek energetyczny
  Redaktor: Administrator systemu
 17. 2021-03-09 (10:09:15)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: 5. Dodatek energetyczny
  Redaktor: Administrator systemu
 18. 2021-03-09 (10:25:03)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: 7. Dodatek energetyczny
  Redaktor: Administrator systemu
 19. 2021-05-04 (10:09:16)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: 7. Dodatek energetyczny
  Redaktor: Administrator systemu
 20. 2021-05-04 (10:09:44)
  Opis zdarzenia: Zaprzestanie publikacji artykułu: 7. Dodatek energetyczny
  Redaktor: Administrator systemu
 21. 2021-05-04 (10:09:59)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: 7. Dodatek energetyczny
  Redaktor: Administrator systemu
 22. 2021-05-04 (10:10:05)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: 7. Dodatek energetyczny
  Redaktor: Administrator systemu
 23. 2022-06-25 (17:46:32)
  Opis zdarzenia: Zaprzestanie publikacji artykułu: 7. Dodatek energetyczny
  Redaktor: Administrator systemu
 24. 2022-06-25 (17:47:39)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: 7. Dodatek energetyczny
  Redaktor: Administrator systemu
 25. 2022-06-25 (17:47:43)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: 7. Dodatek energetyczny
  Redaktor: Administrator systemu