Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wstęp

Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium ?

Chcę otrzymać stypendium, co muszę zrobić?

Jakie dokumenty należy dolączyć do wniosku?

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów netto wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe z uczniem, z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania

Wysokość dochodów o których mowa ustala się w oparciu o następujące dokumenty

a) W przypadku osób korzystających ze świadczeń finansowych z pomocy społecznej:

oświadczenie lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z wyszczególnieniem rodzaju świadczeń otrzymanych w okresie miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku.

b) W przypadku pozostałych osób NIE korzystających ze świadczeń finansowych z pomocy społecznej

1) zaświadczenia lub oświadczenia o zarobkach netto
2) decyzje ZUS
3) zaświadczenia lub oświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy, a w przypadku nie posiadania gruntów przekraczających 1ha przeliczeniowy stosownego oświadczenia.
4) odcinków renty, emerytury lub dowodów wypłat alimentów,
5) zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,
6) oświadczenia o dochodach osiąganych w ramach pracy dorywczej,
7) zaświadczenia lub decyzji z Powiatowego Urzędu Pracy albo oświadczenia o nabyciu prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy.
8) Innych żądanych przez organ dokumentów bądź oświadczeń dotyczących osiąganych dochodów z wyżej niewymienionych źródeł.

Szczegółowa informację jakie zaświadczenia lub oświadczenia należy dołączyć do wniosku znajdują się w Instrukcji - plik załączony poniżej

Załączniki:

 1. Instrukcja wypełniania wniosku (plik doc 226KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2012-08-07
Dane wprowadził(a): Tomasz Janusz
Odpowiedzialna/y za treść: Tomasz Janusz

 1. 2012-08-07 (11:50:51)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Jakie dokumenty należy dolączyć do wniosku?
  Redaktor: Tomasz Janusz
 2. 2012-08-07 (11:50:57)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Jakie dokumenty należy dolączyć do wniosku?
  Redaktor: Tomasz Janusz
 3. 2012-08-07 (11:51:24)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Jakie dokumenty należy dolączyć do wniosku?
  Redaktor: Tomasz Janusz
 4. 2012-08-07 (12:08:52)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Jakie dokumenty należy dolączyć do wniosku?
  Redaktor: Tomasz Janusz
 5. 2012-08-27 (11:06:20)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Jakie dokumenty należy dolączyć do wniosku?
  Redaktor: Tomasz Janusz
 6. 2012-08-27 (11:04:48)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Instrukcja wypełniania wniosku
  Redaktor: Tomasz Janusz
 7. 2021-01-06 (12:36:54)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Jakie dokumenty należy dolączyć do wniosku?
  Redaktor: Administrator systemu

Wydatki kwalifikowane