Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wstęp

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Istnieją dwa rodzaje pomocy o które może ubiegać się uczeń:
1) Stypendium szkolne
2) Zasiłek szkolny

Stypendium szkolne jest świadczeniem okresowym przydzielanym na dany rok szkolny na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy.

Zasiłek szkolny jest to pomoc o charakterze jednorazowym, przyznawanym w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego które warunkuje przyznanie pomocy.

Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym przyznaje się po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej - w zależności czy uczeń spełnia kryteria lub też nie, wydaje się odpowiednio decyzję przyznającą lub odmowną.

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2012-07-16
Dane wprowadził(a): Tomasz Janusz.
Odpowiedzialna/y za treść: Tomasz Janusz.

 1. 2012-07-16 (19:18:01)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: 1. Kto może ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej dla uczniów?
  Redaktor: Tomasz Janusz.
 2. 2012-07-16 (19:18:05)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 1. Kto może ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej dla uczniów?
  Redaktor: Tomasz Janusz.
 3. 2012-07-21 (14:24:16)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 1. Kto może ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej dla uczniów?
  Redaktor: Tomasz Janusz.
 4. 2012-07-23 (14:27:36)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Tekst w opracowaniu
  Redaktor: Tomasz Janusz.
 5. 2012-07-31 (12:12:14)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wstęp
  Redaktor: Tomasz Janusz
 6. 2012-07-31 (12:13:28)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wstęp
  Redaktor: Tomasz Janusz
 7. 2012-07-31 (12:16:19)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wstęp
  Redaktor: Tomasz Janusz
 8. 2012-07-31 (12:20:09)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wstęp
  Redaktor: Tomasz Janusz
 9. 2012-07-31 (12:21:05)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wstęp
  Redaktor: Tomasz Janusz
 10. 2012-07-31 (12:21:31)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wstęp
  Redaktor: Tomasz Janusz
 11. 2012-07-31 (12:28:18)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wstęp
  Redaktor: Tomasz Janusz
 12. 2012-07-31 (12:35:19)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wstęp
  Redaktor: Tomasz Janusz
 13. 2012-08-01 (10:06:02)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wstęp
  Redaktor: Tomasz Janusz
 14. 2021-01-06 (12:37:20)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wstęp
  Redaktor: Administrator systemu

Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium ?

Chcę otrzymać stypendium, co muszę zrobić?

Jakie dokumenty należy dolączyć do wniosku?

Wydatki kwalifikowane