Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wstęp

Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium ?

Pomoc materialna dla uczniów (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:
1) Do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych
b) słuchaczom publicznych i niepublicznych kolegiów nauczycielskich,
c) słuchaczom publicznych i niepublicznych nauczycielskich kolegiów języków obcych
d) słuchaczy publicznych kolegiów pracowników służb społecznych
2) Do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
a) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - dzieciom i młodzieży (upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych),
b) dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
c) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż:
- 600 zł (wartość obowiązuje od 1 stycznia 2022r.).

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2022-01-01
Dane wprowadził(a): Tomasz Janusz
Odpowiedzialna/y za treść: Tomasz Janusz

 1. 2012-07-31 (12:58:17)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium ?
  Redaktor: Tomasz Janusz
 2. 2012-07-31 (12:58:23)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium ?
  Redaktor: Tomasz Janusz
 3. 2012-07-31 (12:59:31)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium ?
  Redaktor: Tomasz Janusz
 4. 2012-07-31 (13:00:54)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium ?
  Redaktor: Tomasz Janusz
 5. 2012-07-31 (13:11:21)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium ?
  Redaktor: Tomasz Janusz
 6. 2012-07-31 (13:24:57)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium ?
  Redaktor: Tomasz Janusz
 7. 2012-08-03 (12:53:39)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium ?
  Redaktor: Tomasz Janusz
 8. 2012-08-06 (12:51:54)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium ?
  Redaktor: Tomasz Janusz
 9. 2012-08-06 (12:53:46)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium ?
  Redaktor: Tomasz Janusz
 10. 2012-08-06 (12:55:55)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium ?
  Redaktor: Tomasz Janusz
 11. 2015-09-09 (09:50:43)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium ?
  Redaktor: Tomasz Janusz.
 12. 2016-04-26 (10:49:38)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium ?
  Redaktor: Tomasz Janusz.
 13. 2018-10-01 (14:06:35)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium ?
  Redaktor: Tomasz Janusz.
 14. 2021-01-06 (12:37:11)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium ?
  Redaktor: Administrator systemu
 15. 2022-01-02 (18:13:29)
  Opis zdarzenia: Zaprzestanie publikacji artykułu: Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium ?
  Redaktor: Administrator systemu
 16. 2022-01-02 (18:14:02)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium ?
  Redaktor: Administrator systemu
 17. 2022-01-02 (18:14:06)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium ?
  Redaktor: Administrator systemu

Chcę otrzymać stypendium, co muszę zrobić?

Jakie dokumenty należy dolączyć do wniosku?

Wydatki kwalifikowane