Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wstęp

Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium ?

Chcę otrzymać stypendium, co muszę zrobić?

W pierwszym kroku należy pobrać i wypełnić wniosek, wniosek można pobrać/dostać:

- Ze strony internetowej, dział "Wymagane dokumenty -> Stypendia" lub z poniżej dołączonych plików.
- Z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju.

UWAGA: Proszę zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku!!

W drugim kroku należy dołączyć stosowne załączniki ( zaświadczenia oraz oświadczenia) - opis w następnym punkcie tzn. "Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?"

Gdzie złożyć wniosek?
Wniosek wraz z załącznikami składa się w
* Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, II piętro - sekcja świadczeń rodzinnych (drzwi na przeciwko biblioteki),
* lub w sekretariacie Urzędu Gminy Kłaj.


Termin składania wniosku.

Wniosek wraz z załącznikami składa się do dnia 15 Września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Załączniki:

 1. Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego (plik pdf 237KB)
 2. Wniosek stypendium (plik pdf 291KB)
 3. Oświadczenie grunty 1 hektar przeliczeniowy - nie posiada (plik pdf 183KB)
 4. Oświadczeni grunty 1 hektar przeliczeniowy - posiada (plik pdf 181KB)
 5. Klauzula informacyjna świadczseń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (plik pdf 115KB)
 6. Wzór pełnomocnictwa (plik pdf 314KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2012-08-01
Dane wprowadził(a): Tomasz Janusz
Odpowiedzialna/y za treść: Tomasz Janusz

 1. 2012-08-01 (09:59:11)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Chcę otrzymać stypendium, co muszę zrobić?
  Redaktor: Tomasz Janusz
 2. 2012-08-01 (09:59:17)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Chcę otrzymać stypendium, co muszę zrobić?
  Redaktor: Tomasz Janusz
 3. 2012-08-01 (10:00:06)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Chcę otrzymać stypendium, co muszę zrobić?
  Redaktor: Tomasz Janusz
 4. 2012-08-01 (10:01:25)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Chcę otrzymać stypendium, co muszę zrobić?
  Redaktor: Tomasz Janusz
 5. 2012-08-01 (10:07:18)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Chcę otrzymać stypendium, co muszę zrobić?
  Redaktor: Tomasz Janusz
 6. 2012-08-01 (10:08:55)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Chcę otrzymać stypendium, co muszę zrobić?
  Redaktor: Tomasz Janusz
 7. 2012-08-01 (10:21:17)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Chcę otrzymać stypendium, co muszę zrobić?
  Redaktor: Tomasz Janusz
 8. 2012-08-01 (10:23:17)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Chcę otrzymać stypendium, co muszę zrobić?
  Redaktor: Tomasz Janusz
 9. 2012-08-01 (10:23:49)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Chcę otrzymać stypendium, co muszę zrobić?
  Redaktor: Tomasz Janusz
 10. 2012-08-06 (12:52:31)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Chcę otrzymać stypendium, co muszę zrobić?
  Redaktor: Tomasz Janusz
 11. 2012-08-06 (12:53:31)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Chcę otrzymać stypendium, co muszę zrobić?
  Redaktor: Tomasz Janusz
 12. 2012-08-07 (11:42:40)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Chcę otrzymać stypendium, co muszę zrobić?
  Redaktor: Tomasz Janusz
 13. 2012-08-07 (11:43:17)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Chcę otrzymać stypendium, co muszę zrobić?
  Redaktor: Tomasz Janusz
 14. 2018-08-17 (11:42:40)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Chcę otrzymać stypendium, co muszę zrobić?
  Redaktor: Tomasz Janusz
 15. 2020-08-31 (14:26:27)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Chcę otrzymać stypendium, co muszę zrobić?
  Redaktor: Tomasz Janusz
 16. 2020-08-31 (14:29:22)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego
  Redaktor: Tomasz Janusz
 17. 2020-08-31 (14:27:13)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Wniosek stypendium
  Redaktor: Tomasz Janusz
 18. 2020-08-31 (14:27:49)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Oświadczenie grunty 1 hektar przeliczeniowy - nie posiada
  Redaktor: Tomasz Janusz
 19. 2020-08-31 (14:28:14)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Oświadczeni grunty 1 hektar przeliczeniowy - posiada
  Redaktor: Tomasz Janusz
 20. 2020-08-31 (14:28:59)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Klauzula informacyjna świadczseń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
  Redaktor: Tomasz Janusz
 21. 2020-08-31 (14:29:36)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Wzór pełnomocnictwa
  Redaktor: Tomasz Janusz
 22. 2021-01-06 (12:37:01)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Chcę otrzymać stypendium, co muszę zrobić?
  Redaktor: Administrator systemu

Jakie dokumenty należy dolączyć do wniosku?

Wydatki kwalifikowane