Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Wymagane dokumenty >> Świadczenie wychowawcze (Program Rodzina 500 plus)

Wybrane druki związane z ubieganiem się o świadczenie wychowawcze można pobrać z menu: [Druki] >> [Świadczenie wychowawcze (Program Rodzina 500 plus)]

Przyznanie świadczenia wychowawczego następuje na podstawie złożonego wniosku.

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wymagają wydania decyzji.

Załącznikami do wniosku są odpowiednio:

1) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
d) inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2019-06-29
Dane wprowadził(a): admin10
Odpowiedzialna/y za treść: admin10

  1. 2016-02-28 (12:23:22)
    Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Wymagane dokumenty >> Świadczenie wychowawcze (Program Rodzina 500 plus)
    Redaktor: admin10
  2. 2016-02-28 (12:25:06)
    Opis zdarzenia: opublikowanie: Wymagane dokumenty >> Świadczenie wychowawcze (Program Rodzina 500 plus)
    Redaktor: admin10
  3. 2016-02-28 (12:31:39)
    Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Wymagane dokumenty >> Świadczenie wychowawcze (Program Rodzina 500 plus)
    Redaktor: admin10
  4. 2016-02-28 (12:40:24)
    Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Wymagane dokumenty >> Świadczenie wychowawcze (Program Rodzina 500 plus)
    Redaktor: admin10
  5. 2016-12-31 (21:11:36)
    Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Wymagane dokumenty >> Świadczenie wychowawcze (Program Rodzina 500 plus)
    Redaktor: admin10
  6. 2017-07-30 (21:06:55)
    Opis zdarzenia: zaprzestanie publikacji: Wymagane dokumenty >> Świadczenie wychowawcze (Program Rodzina 500 plus)
    Redaktor: admin10
  7. 2017-08-02 (09:50:00)
    Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Wymagane dokumenty >> Świadczenie wychowawcze (Program Rodzina 500 plus)
    Redaktor: admin10
  8. 2017-08-02 (09:50:07)
    Opis zdarzenia: opublikowanie: Wymagane dokumenty >> Świadczenie wychowawcze (Program Rodzina 500 plus)
    Redaktor: admin10
  9. 2019-06-29 (14:45:52)
    Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Wymagane dokumenty >> Świadczenie wychowawcze (Program Rodzina 500 plus)
    Redaktor: admin10
  10. 2019-06-29 (14:45:56)
    Opis zdarzenia: opublikowanie: Wymagane dokumenty >> Świadczenie wychowawcze (Program Rodzina 500 plus)
    Redaktor: admin10