Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Plan postępowań o udzielenie zamówieńn na rok 2023

Data publikacji: 2023-02-15

W załączeniu plik z planem postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Załączniki:

 1. Plan postępowań 2023 (plik pdf 36KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2023-02-15
Dane wprowadził(a): Tomasz Janusz
Odpowiedzialna/y za treść: Tomasz Janusz

 1. 2023-02-15 (10:09:43)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówieńn na rok 2023
  Redaktor: Tomasz Janusz
 2. 2023-02-15 (10:09:48)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówieńn na rok 2023
  Redaktor: Tomasz Janusz
 3. 2023-02-15 (10:09:51)
  Opis zdarzenia: Zaprzestanie publikacji artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówieńn na rok 2023
  Redaktor: Tomasz Janusz
 4. 2023-02-15 (10:11:18)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Plan postępowań 2023
  Redaktor: Tomasz Janusz
 5. 2023-02-15 (10:11:23)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówieńn na rok 2023
  Redaktor: Tomasz Janusz

GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Kłaj w miejscu ich zamieszkania w 2023 roku.

Data publikacji: 2022-12-22

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami do SWZ znajdują się w niżej dołączonych plikach.

Znak sprawy:
GOPS.271.2.2022

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.12.2022 (plik pdf 127KB)
 2. SWZ (plik pdf 744KB)
 3. Zał. nr 1 do SWZ - Formularz oferty (plik docx 25KB)
 4. Zał. nr 2 do SWZ - Ośw. o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków (plik docx 26KB)
 5. Zał. nr 3 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (plik docx 23KB)
 6. Zał. nr 4 do SWZ - Ośw. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (plik docx 18KB)
 7. Zał. nr 5 do SWZ - Ośw. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (plik docx 26KB)
 8. Zał. nr 6 do SWZ - Wykaz usług (plik docx 25KB)
 9. Zał. nr 7 do SWZ - Wykaz osób (plik docx 24KB)
 10. Zał. nr 8 do SWZ - Wzór Umowy (plik pdf 694KB)
 11. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (plik pdf 306KB)
 12. Informacja z sesji otwarcia ofert 30.12.2022 (plik pdf 483KB)
 13. Informacja o unieważnieniu postępowania 4.01.2023 (plik pdf 482KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2022-12-22
Dane wprowadził(a): Tomasz Janusz
Odpowiedzialna/y za treść: Tomasz Janusz

 1. 2022-12-22 (11:04:48)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Kłaj w miejscu ich zamieszkania w 2023 roku.
  Redaktor: Tomasz Janusz
 2. 2022-12-22 (11:08:54)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.12.2022
  Redaktor: Tomasz Janusz
 3. 2022-12-22 (11:09:06)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: SWZ
  Redaktor: Tomasz Janusz
 4. 2022-12-22 (11:09:23)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zał. nr 1 do SWZ - Formularz oferty
  Redaktor: Tomasz Janusz
 5. 2022-12-22 (11:09:39)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zał. nr 2 do SWZ - Ośw. o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
  Redaktor: Tomasz Janusz
 6. 2022-12-22 (11:09:55)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zał. nr 3 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
  Redaktor: Tomasz Janusz
 7. 2022-12-22 (11:10:14)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zał. nr 4 do SWZ - Ośw. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
  Redaktor: Tomasz Janusz
 8. 2022-12-22 (11:10:28)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zał. nr 5 do SWZ - Ośw. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  Redaktor: Tomasz Janusz
 9. 2022-12-22 (11:10:41)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zał. nr 6 do SWZ - Wykaz usług
  Redaktor: Tomasz Janusz
 10. 2022-12-22 (11:11:02)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zał. nr 7 do SWZ - Wykaz osób
  Redaktor: Tomasz Janusz
 11. 2022-12-22 (11:11:16)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zał. nr 8 do SWZ - Wzór Umowy
  Redaktor: Tomasz Janusz
 12. 2022-12-22 (11:11:29)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Kłaj w miejscu ich zamieszkania w 2023 roku.
  Redaktor: Tomasz Janusz
 13. 2022-12-22 (11:11:59)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Kłaj w miejscu ich zamieszkania w 2023 roku.
  Redaktor: Tomasz Janusz
 14. 2022-12-22 (11:14:10)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Kłaj w miejscu ich zamieszkania w 2023 roku.
  Redaktor: Tomasz Janusz
 15. 2022-12-30 (08:55:38)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Redaktor: Bogdan Czyż
 16. 2022-12-30 (11:03:15)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Informacja z sesji otwarcia ofert 30.12.2022
  Redaktor: Bogdan Czyż
 17. 2023-01-04 (14:04:18)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Informacja o unieważnieniu postępowania 4.01.2023
  Redaktor: Bogdan Czyż

GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Kłaj w miejscu ich zamieszkania w 2023 roku.

Data publikacji: 2022-12-08

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami do SIWZ znajdują się w niżej dołączonych plikach.

Załączniki:

 1. SWZ (plik pdf 747KB)
 2. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08.12.2022 (plik pdf 206KB)
 3. Zał. nr 1 do SWZ - Formularz oferty (plik docx 27KB)
 4. Zał. nr 2 do SWZ - Ośw. o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków (plik docx 26KB)
 5. Zał. nr 3 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (plik docx 24KB)
 6. Zał. nr 4 do SWZ - Ośw. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (plik docx 18KB)
 7. Zał. nr 5 do SWZ - Ośw. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (plik docx 26KB)
 8. Zał. nr 6 do SWZ - Wykaz usług (plik docx 25KB)
 9. Zał. nr 7 do SWZ - Wykaz osób (plik docx 24KB)
 10. Zał. nr 8 do SWZ - Wzór Umowy cz.1 (plik pdf 696KB)
 11. Zał. nr 9 do SWZ - Wzór Umowy cz.2 (plik pdf 695KB)
 12. Zał. nr 10 do SWZ - Wzór Umowy cz.3 (plik pdf 695KB)
 13. Zał. nr 11 do SWZ - Wzór Umowy cz.4 (plik pdf 696KB)
 14. Zał. nr 12 do SWZ - Wzór Umowy cz.5 (plik pdf 696KB)
 15. Zał. nr 13 do SWZ - Wzór Umowy cz.6 (plik pdf 696KB)
 16. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (plik pdf 308KB)
 17. Informacja z sesji otwarcia ofert 16.12.2022 (plik pdf 497KB)
 18. Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 21.12.2022 (plik pdf 487KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2022-12-08
Dane wprowadził(a): Tomasz Janusz
Odpowiedzialna/y za treść: Tomasz Janusz

 1. 2022-12-08 (13:14:59)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Kłaj w 2023 roku.
  Redaktor: Tomasz Janusz
 2. 2022-12-08 (13:15:23)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: SWZ
  Redaktor: Tomasz Janusz
 3. 2022-12-08 (13:15:55)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08.12.2022
  Redaktor: Tomasz Janusz
 4. 2022-12-08 (13:16:29)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zał. nr 1 do SWZ - Formularz oferty
  Redaktor: Tomasz Janusz
 5. 2022-12-08 (13:17:07)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zał. nr 2 do SWZ - Ośw. o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
  Redaktor: Tomasz Janusz
 6. 2022-12-08 (13:17:35)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zał. nr 3 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
  Redaktor: Tomasz Janusz
 7. 2022-12-08 (13:18:10)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zał. nr 4 do SWZ - Ośw. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
  Redaktor: Tomasz Janusz
 8. 2022-12-08 (13:18:36)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zał. nr 5 do SWZ - Ośw. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  Redaktor: Tomasz Janusz
 9. 2022-12-08 (13:18:58)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zał. nr 6 do SWZ - Wykaz usług
  Redaktor: Tomasz Janusz
 10. 2022-12-08 (13:19:18)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zał. nr 7 do SWZ - Wykaz osób
  Redaktor: Tomasz Janusz
 11. 2022-12-08 (13:19:43)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zał. nr 8 do SWZ - Wzór Umowy cz.1
  Redaktor: Tomasz Janusz
 12. 2022-12-08 (13:20:15)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zał. nr 9 do SWZ - Wzór Umowy cz.2
  Redaktor: Tomasz Janusz
 13. 2022-12-08 (13:20:38)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zał. nr 10 do SWZ - Wzór Umowy cz.3
  Redaktor: Tomasz Janusz
 14. 2022-12-08 (13:20:59)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zał. nr 11 do SWZ - Wzór Umowy cz.4
  Redaktor: Tomasz Janusz
 15. 2022-12-08 (13:21:21)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zał. nr 12 do SWZ - Wzór Umowy cz.5
  Redaktor: Tomasz Janusz
 16. 2022-12-08 (13:21:41)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zał. nr 13 do SWZ - Wzór Umowy cz.6
  Redaktor: Tomasz Janusz
 17. 2022-12-08 (13:22:24)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Kłaj w 2023 roku.
  Redaktor: Tomasz Janusz
 18. 2022-12-08 (13:23:23)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Kłaj w miejscu ich zamieszkania w 2023 roku.
  Redaktor: Tomasz Janusz
 19. 2022-12-16 (09:19:46)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Redaktor: Tomasz Janusz
 20. 2022-12-16 (12:05:56)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Informacja z sesji otwarcia ofert 16.12.2022
  Redaktor: Tomasz Janusz
 21. 2022-12-21 (10:34:26)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 21.12.2022
  Redaktor: Tomasz Janusz

Ogłoszenie 2021/BZP 00306493/01 z dnia 09 grudnia 2021 w sprawie świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Kłaj w miejscu ich zamieszkania w 2022 r.

Data publikacji: 2021-12-09

GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Kłaj w miejscu ich zamieszkania w 2022 roku.

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami do SWZ znajdują się w niżej dołączonych plikach

Załączniki:

 1. Informacja o unieważnieniu postępowania 21.12.2021 (plik pdf 214KB)
 2. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (plik pdf 306KB)
 3. Informacja z sesji otwarcia ofert 17.12.2021 (plik pdf 311KB)
 4. Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf 164KB)
 5. Specyfikacja Warunków Zamówienia (plik pdf 678KB)
 6. Zał. nr 1 do SWZ - Formularz oferty (plik docx 25KB)
 7. Zał. nr 2 do SWZ - Ośw. o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków (plik docx 27KB)
 8. Zał. nr 3 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (plik docx 23KB)
 9. Zał. nr 4 do SWZ - Ośw. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (plik docx 18KB)
 10. Zał. nr 5 do SWZ - Ośw. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (plik docx 26KB)
 11. Zał. nr 6 do SWZ - Wykaz usług (plik docx 25KB)
 12. Zał. nr 7 do SWZ - Wykaz osób (plik docx 24KB)
 13. Zał. nr 8 do SWZ - Wzór Umowy (plik pdf 391KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-12-09
Dane wprowadził(a): Tomasz Janusz
Odpowiedzialna/y za treść: Tomasz Janusz

 1. 2021-12-09 (09:49:31)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Ogłoszenie 2021/BZP 00306493/01 z dnia 09 grudnia 2021 w sprawie świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Kłaj w 2022 r.
  Redaktor: Tomasz Janusz
 2. 2021-12-09 (09:50:52)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Ogłoszenie o zamówieniu
  Redaktor: Tomasz Janusz
 3. 2021-12-09 (09:51:30)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Specyfikacja Warunków Zamówienia
  Redaktor: Tomasz Janusz
 4. 2021-12-09 (09:52:24)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zał. nr 1 do SWZ - Formularz oferty
  Redaktor: Tomasz Janusz
 5. 2021-12-09 (09:52:37)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zał. nr 2 do SWZ - Ośw. o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
  Redaktor: Tomasz Janusz
 6. 2021-12-09 (09:52:58)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zał. nr 3 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
  Redaktor: Tomasz Janusz
 7. 2021-12-09 (09:53:28)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zał. nr 4 do SWZ - Ośw. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
  Redaktor: Tomasz Janusz
 8. 2021-12-09 (09:53:46)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zał. nr 5 do SWZ - Ośw. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  Redaktor: Tomasz Janusz
 9. 2021-12-09 (09:54:02)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zał. nr 6 do SWZ - Wykaz usług
  Redaktor: Tomasz Janusz
 10. 2021-12-09 (09:54:17)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zał. nr 7 do SWZ - Wykaz osób
  Redaktor: Tomasz Janusz
 11. 2021-12-09 (09:54:30)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Zał. nr 8 do SWZ - Wzór Umowy
  Redaktor: Tomasz Janusz
 12. 2021-12-09 (09:54:39)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Ogłoszenie 2021/BZP 00306493/01 z dnia 09 grudnia 2021 w sprawie świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Kłaj w 2022 r.
  Redaktor: Tomasz Janusz
 13. 2021-12-09 (09:58:27)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Ogłoszenie 2021/BZP 00306493/01 z dnia 09 grudnia 2021 w sprawie świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Kłaj w 2022 r.
  Redaktor: Tomasz Janusz
 14. 2021-12-09 (09:58:53)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Ogłoszenie 2021/BZP 00306493/01 z dnia 09 grudnia 2021 w sprawie świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Kłaj w 2022 r.
  Redaktor: Tomasz Janusz
 15. 2021-12-09 (10:00:17)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Ogłoszenie 2021/BZP 00306493/01 z dnia 09 grudnia 2021 w sprawie świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Kłaj w miejscu ich zamieszkania w 2022 r.
  Redaktor: Tomasz Janusz
 16. 2021-12-17 (09:09:53)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Ogłoszenie 2021/BZP 00306493/01 z dnia 09 grudnia 2021 w sprawie świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Kłaj w miejscu ich zamieszkania w 2022 r.
  Redaktor: Tomasz Janusz
 17. 2021-12-17 (09:10:52)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Redaktor: Tomasz Janusz
 18. 2021-12-17 (12:52:49)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Informacja z sesji otwarcia ofert 17.12.2021
  Redaktor: Tomasz Janusz
 19. 2021-12-21 (12:48:25)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Ogłoszenie 2021/BZP 00306493/01 z dnia 09 grudnia 2021 w sprawie świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Kłaj w miejscu ich zamieszkania w 2022 r.
  Redaktor: Tomasz Janusz
 20. 2021-12-21 (12:49:37)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Informacja o unieważnieniu postępowania 21.12.2021
  Redaktor: Tomasz Janusz

GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Kłaj w 2021 roku.

Data publikacji: 2020-12-07

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f043c870-578f-4139-ba56-4a0821a56f64

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami do SIWZ znajdują się w niżej dołączonych plikach.

Załączniki:

 1. Zal. 7 wzór umowy GOPS Kłaj usługi opiekuńcze 2021.pdf (plik pdf 205KB)
 2. zal. 6 wykaz osób GOPS Kłaj usługi opiekuńcze 2021 (plik pdf 170KB)
 3. zal. 5 wykaz wykonanych usług GOPS Kłaj usługi opiekuńcze 2021 (plik pdf 144KB)
 4. zal. 4 oświadczenie dot. grupy kapitałowej GOPS Kłaj usługi opiekuńcze 2021 (plik pdf 162KB)
 5. zal. 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia GOPS Kłaj usługi opiekuńcze 2021 (plik pdf 211KB)
 6. zal. 2 oświadczenie o spełnianiu warunków GOPS Kłaj usługi opiekuńcze 2021 (plik pdf 190KB)
 7. zal. 1 formularz ofertowy GOPS Kłaj usługi opiekuńcze 2021 (plik pdf 218KB)
 8. SIWZ GOPS Kłaj usługi opiekuńcze 2021 (plik pdf 2681KB)
 9. Załącznik nr 8 do SIWZ (plik pdf 144KB)
 10. Zawiadomienie o unieważnieniu przedmiotowym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf (plik pdf 104KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2020-12-07
Dane wprowadził(a): Tomasz Janusz
Odpowiedzialna/y za treść: Tomasz Janusz

 1. 2020-12-07 (13:29:39)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy w Kłaju w 2021 roku.
  Redaktor: Tomasz Janusz
 2. 2020-12-07 (13:37:29)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy w Kłaju w 2021 roku.
  Redaktor: Tomasz Janusz
 3. 2020-12-07 (13:38:04)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Kłaj w 2021 roku.
  Redaktor: Tomasz Janusz
 4. 2020-12-07 (14:05:38)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Kłaj w 2021 roku.
  Redaktor: Tomasz Janusz
 5. 2020-12-07 (13:36:41)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zal. 7 wzór umowy GOPS Kłaj usługi opiekuńcze 2021.pdf
  Redaktor: Tomasz Janusz
 6. 2020-12-07 (13:36:29)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zal. 6 wykaz osób GOPS Kłaj usługi opiekuńcze 2021
  Redaktor: Tomasz Janusz
 7. 2020-12-07 (13:35:51)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zal. 5 wykaz wykonanych usług GOPS Kłaj usługi opiekuńcze 2021
  Redaktor: Tomasz Janusz
 8. 2020-12-07 (13:35:38)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zal. 4 oświadczenie dot. grupy kapitałowej GOPS Kłaj usługi opiekuńcze 2021
  Redaktor: Tomasz Janusz
 9. 2020-12-07 (13:35:18)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zal. 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia GOPS Kłaj usługi opiekuńcze 2021.pdf
  Redaktor: Tomasz Janusz
 10. 2020-12-07 (13:36:08)
  Opis zdarzenia: modyfikacja atrybutów załącznika: zal. 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia GOPS Kłaj usługi opiekuńcze 2021
  Redaktor: Tomasz Janusz
 11. 2020-12-07 (13:35:03)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zal. 2 oświadczenie o spełnianiu warunków GOPS Kłaj usługi opiekuńcze 2021
  Redaktor: Tomasz Janusz
 12. 2020-12-07 (13:34:37)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: zal. 1 formularz ofertowy GOPS Kłaj usługi opiekuńcze 2021
  Redaktor: Tomasz Janusz
 13. 2020-12-07 (13:34:17)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: SIWZ GOPS Kłaj usługi opiekuńcze 2021
  Redaktor: Tomasz Janusz
 14. 2020-12-07 (13:36:58)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Załącznik nr 8 do SIWZ
  Redaktor: Tomasz Janusz
 15. 2020-12-16 (14:05:37)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zawiadomienie o unieważnieniu przedmiotowym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf
  Redaktor: Tomasz Janusz

GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w 2020 roku.

Data publikacji: 2019-12-09

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=089ddfad-cb14-41de-acbb-381df3ea9079

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami do SIWZ znajdują się w niżej dołączonych plikach.

Załączniki:

 1. SIWZ Kłaj usługi 2020 (plik pdf 2071KB)
 2. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (plik pdf 110KB)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (plik pdf 232KB)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków. (plik pdf 192KB)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. (plik pdf 212KB)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej. (plik pdf 164KB)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług (plik pdf 146KB)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego. (plik pdf 171KB)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowa o świadczenie usług opiekuńczych (plik pdf 208KB)
 10. Załącznik nr 8 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia obowiązków informacyjnych RODO (plik pdf 144KB)
 11. Zawiadomienie o unieważnienieu przedmiotowym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (plik pdf 109KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2019-12-09
Dane wprowadził(a): Tomasz Janusz
Odpowiedzialna/y za treść: Tomasz Janusz

 1. 2019-12-09 (15:07:20)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w 2020 roku.
  Redaktor: Tomasz Janusz
 2. 2019-12-09 (15:11:45)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w 2020 roku.
  Redaktor: Tomasz Janusz
 3. 2019-12-09 (15:53:46)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w 2020 roku.
  Redaktor: Tomasz Janusz
 4. 2019-12-09 (15:08:16)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: SIWZ Kłaj usługi 2020
  Redaktor: Tomasz Janusz
 5. 2019-12-09 (15:08:38)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
  Redaktor: Tomasz Janusz
 6. 2019-12-09 (15:09:12)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków.
  Redaktor: Tomasz Janusz
 7. 2019-12-09 (15:09:34)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
  Redaktor: Tomasz Janusz
 8. 2019-12-09 (15:09:50)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.
  Redaktor: Tomasz Janusz
 9. 2019-12-09 (15:10:37)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług
  Redaktor: Tomasz Janusz
 10. 2019-12-09 (15:11:02)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego.
  Redaktor: Tomasz Janusz
 11. 2019-12-09 (15:11:19)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowa o świadczenie usług opiekuńczych
  Redaktor: Tomasz Janusz
 12. 2019-12-09 (15:11:36)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Załącznik nr 8 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia obowiązków informacyjnych RODO
  Redaktor: Tomasz Janusz
 13. 2019-12-19 (14:15:14)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zawiadomienie o unieważnienieu przedmiotowym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  Redaktor: Tomasz Janusz
 14. 2020-01-09 (12:42:41)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  Redaktor: Tomasz Janusz

GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w 2019 roku.

Data publikacji: 2018-12-14

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=781e0e73-df16-453c-be6e-34d3098591d0

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami do SIWZ znajdują się w niżej dołączonych plikach.

Załączniki:

 1. SIWZ Kłaj usługi 2019 (plik pdf 2379KB)
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (plik pdf 391KB)
 3. Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków (plik pdf 286KB)
 4. Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (plik pdf 416KB)
 5. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (plik pdf 70KB)
 6. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług (plik pdf 43KB)
 7. Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierownaych do realizacji zamówienia publicznego (plik pdf 72KB)
 8. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowa o świadczenie usług opiekuńczych (plik pdf 859KB)
 9. Protokol z otwarcia ofert Klaj usługi opiekuncze 2019 (plik pdf 98KB)
 10. Informacja o wyniku postępowania z dn. 28.12.2018 r. (plik pdf 98KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2018-12-14
Dane wprowadził(a): Tomasz Janusz
Odpowiedzialna/y za treść: Tomasz Janusz

 1. 2018-12-14 (11:22:21)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w 2019 roku.
  Redaktor: Tomasz Janusz
 2. 2018-12-14 (11:31:00)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w 2019 roku.
  Redaktor: Tomasz Janusz
 3. 2018-12-14 (12:41:21)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w 2019 roku.
  Redaktor: Tomasz Janusz
 4. 2018-12-14 (11:24:31)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: SIWZ Kłaj usługi 2019
  Redaktor: Tomasz Janusz
 5. 2018-12-14 (11:25:07)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
  Redaktor: Tomasz Janusz
 6. 2018-12-14 (11:26:16)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków
  Redaktor: Tomasz Janusz
 7. 2018-12-14 (11:28:30)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
  Redaktor: Tomasz Janusz
 8. 2018-12-14 (11:29:03)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
  Redaktor: Tomasz Janusz
 9. 2018-12-14 (11:29:36)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług
  Redaktor: Tomasz Janusz
 10. 2018-12-14 (11:30:12)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierownaych do realizacji zamówienia publicznego
  Redaktor: Tomasz Janusz
 11. 2018-12-14 (11:30:50)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowa o świadczenie usług opiekuńczych
  Redaktor: Tomasz Janusz
 12. 2018-12-27 (13:04:34)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Protokol z otwarcia ofert Klaj usługi opiekuncze 2019
  Redaktor: Tomasz Janusz
 13. 2018-12-28 (10:42:10)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Informacja o wyniku postępowania z dn. 28.12.2018 r.
  Redaktor: Tomasz Janusz

GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w 2018 roku.

Data publikacji: 2017-12-12

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3e1e61c9-619f-454f-b8ca-660741fd92b6

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami do SIWZ znajdują się w niżej dołączonych plikach.

Załączniki:

 1. Protokół z otwarcia ofert Kłaj usługi opiekuńcze 2018 (plik pdf 798KB)
 2. SIWZ Kłaj usługi 2018 (plik pdf 2036KB)
 3. Zał Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (plik pdf 498KB)
 4. Zał Nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy dortyczące spełnienia warunków (plik pdf 352KB)
 5. Zał Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (plik pdf 419KB)
 6. Zał Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (plik pdf 356KB)
 7. Zał Nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług (plik pdf 352KB)
 8. Zał Nr 6 do SIWZ - Wykaz osób (plik pdf 375KB)
 9. Zał Nr 7 - Wzór umowy (plik pdf 423KB)
 10. Informacja o wyniku postępowania z dn. 28.12.2017 (plik pdf 128KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2017-12-12
Dane wprowadził(a): Tomasz Janusz
Odpowiedzialna/y za treść: Tomasz Janusz

 1. 2017-12-12 (14:53:03)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w 2018 roku.
  Redaktor: Tomasz Janusz
 2. 2017-12-12 (14:56:30)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w 2018 roku.
  Redaktor: Tomasz Janusz
 3. 2017-12-22 (12:17:58)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Protokół z otwarcia ofert Kłaj usługi opiekuńcze 2018
  Redaktor: Tomasz Janusz
 4. 2017-12-12 (14:53:54)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: SIWZ Kłaj usługi 2018
  Redaktor: Tomasz Janusz
 5. 2017-12-12 (14:54:12)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zał Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
  Redaktor: Tomasz Janusz
 6. 2017-12-12 (14:54:28)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zał Nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy dortyczące spełnienia warunków
  Redaktor: Tomasz Janusz
 7. 2017-12-12 (14:54:53)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zał Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  Redaktor: Tomasz Janusz
 8. 2017-12-12 (14:55:15)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zał Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
  Redaktor: Tomasz Janusz
 9. 2017-12-12 (14:55:36)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zał Nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług
  Redaktor: Tomasz Janusz
 10. 2017-12-12 (14:56:06)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zał Nr 6 do SIWZ - Wykaz osób
  Redaktor: Tomasz Janusz
 11. 2017-12-12 (14:56:20)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zał Nr 7 - Wzór umowy
  Redaktor: Tomasz Janusz
 12. 2017-12-28 (14:07:07)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Informacja o wyniku postępowania z dn. 28.12.2017
  Redaktor: Tomasz Janusz

GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w 2017 roku.

Data publikacji: 2016-12-13

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=80efc243-8870-44d0-9a6e-60b00bc36409&path=2016%5c12%5c20161213%5c365973_2016.html

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami do SIWZ znajdują się w niżej dołączonych plikach.

Załączniki:

 1. SIWZ 13-12-2016 (plik pdf 2313KB)
 2. Zał Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (plik docx 21KB)
 3. Zał Nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy dortyczące spełnienia warunków (plik docx 18KB)
 4. Zał Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (plik docx 19KB)
 5. Zał Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (plik docx 16KB)
 6. Zał Nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług (plik docx 16KB)
 7. Zał Nr 6 do SIWZ - Wykaz osób (plik docx 18KB)
 8. Zał Nr 7 - Wzór umowy (plik docx 28KB)
 9. Informacja z otwarcia ofert z dn 22-12-2016 (plik pdf 86KB)
 10. Informacja o wyniku postępowania z dn 27-12-2016 (plik pdf 199KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2016-12-13
Dane wprowadził(a): Tomasz Janusz
Odpowiedzialna/y za treść: Tomasz Janusz

 1. 2016-12-13 (15:28:10)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w 2017 roku.
  Redaktor: Tomasz Janusz
 2. 2016-12-13 (15:38:22)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w 2017 roku.
  Redaktor: Tomasz Janusz
 3. 2016-12-13 (15:29:10)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: SIWZ 13-12-2016
  Redaktor: Tomasz Janusz
 4. 2016-12-13 (15:31:52)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zał Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
  Redaktor: Tomasz Janusz
 5. 2016-12-13 (15:37:28)
  Opis zdarzenia: modyfikacja atrybutów załącznika: Zał Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
  Redaktor: Tomasz Janusz
 6. 2016-12-13 (15:33:27)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zał Nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy dortyczące spełnienia warunków
  Redaktor: Tomasz Janusz
 7. 2016-12-13 (15:34:07)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zał Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  Redaktor: Tomasz Janusz
 8. 2016-12-13 (15:34:41)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zał Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
  Redaktor: Tomasz Janusz
 9. 2016-12-13 (15:35:10)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zał Nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług
  Redaktor: Tomasz Janusz
 10. 2016-12-13 (15:35:36)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zał Nr 6 do SIWZ - Wykaz osób
  Redaktor: Tomasz Janusz
 11. 2016-12-13 (15:36:14)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zał Nr 7 - Wzór umowy
  Redaktor: Tomasz Janusz
 12. 2016-12-22 (14:49:11)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Informacja z otwarcia ofert z dn 22-12-2016
  Redaktor: Tomasz Janusz
 13. 2017-01-10 (14:11:18)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Informacja o wyniku postępowania z dn 27-12-2016
  Redaktor: Tomasz Janusz

GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w 2016 roku.

Data publikacji: 2015-12-15

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=343504&rok=2015-12-15

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami do SIWZ znajdują się w niżej dołączonych plikach.

Załączniki:

 1. SIWZ 15-12-2015 (plik pdf 1879KB)
 2. Informacja o wyniku postępowania z dn. 29-12-2015 (plik pdf 128KB)
 3. Zał Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (plik docx 17KB)
 4. Zał Nr 2 do SIWZ - art.22 (plik docx 17KB)
 5. Zał Nr 3 do SIWZ - art. 24 (plik docx 17KB)
 6. Zał Nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa (plik docx 18KB)
 7. Zał Nr 5 do SIWZ - Wykaz usług (plik docx 18KB)
 8. Zał Nr 6 do SIWZ - Wykaz osób (plik docx 15KB)
 9. Zał Nr 7 do SIWZ - podwykonawcy (plik docx 18KB)
 10. Zał Nr 8 do SIWZ Umowa (plik docx 28KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2015-12-15
Dane wprowadził(a): Tomasz Janusz
Odpowiedzialna/y za treść: Tomasz Janusz

 1. 2015-12-15 (15:04:24)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w 2016 roku.
  Redaktor: Tomasz Janusz
 2. 2015-12-15 (15:08:32)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w 2016 roku.
  Redaktor: Tomasz Janusz
 3. 2015-12-15 (16:41:02)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: SIWZ 15-12-2015
  Redaktor: Tomasz Janusz
 4. 2015-12-15 (15:05:43)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zał Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
  Redaktor: Tomasz Janusz
 5. 2015-12-15 (16:41:12)
  Opis zdarzenia: modyfikacja atrybutów załącznika: Zał Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
  Redaktor: Tomasz Janusz
 6. 2015-12-15 (15:06:09)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zał Nr 2 do SIWZ - art.22
  Redaktor: Tomasz Janusz
 7. 2015-12-15 (16:41:28)
  Opis zdarzenia: modyfikacja atrybutów załącznika: Zał Nr 2 do SIWZ - art.22
  Redaktor: Tomasz Janusz
 8. 2015-12-15 (15:06:29)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zał Nr 3 do SIWZ - art. 24
  Redaktor: Tomasz Janusz
 9. 2015-12-15 (16:41:44)
  Opis zdarzenia: modyfikacja atrybutów załącznika: Zał Nr 3 do SIWZ - art. 24
  Redaktor: Tomasz Janusz
 10. 2015-12-15 (15:12:33)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zał Nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa
  Redaktor: Tomasz Janusz
 11. 2015-12-15 (16:41:50)
  Opis zdarzenia: modyfikacja atrybutów załącznika: Zał Nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa
  Redaktor: Tomasz Janusz
 12. 2015-12-15 (15:12:52)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zał Nr 5 do SIWZ - Wykaz usług
  Redaktor: Tomasz Janusz
 13. 2015-12-15 (16:41:57)
  Opis zdarzenia: modyfikacja atrybutów załącznika: Zał Nr 5 do SIWZ - Wykaz usług
  Redaktor: Tomasz Janusz
 14. 2015-12-15 (15:13:16)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zał Nr 6 do SIWZ - Wykaz osób
  Redaktor: Tomasz Janusz
 15. 2015-12-15 (16:42:03)
  Opis zdarzenia: modyfikacja atrybutów załącznika: Zał Nr 6 do SIWZ - Wykaz osób
  Redaktor: Tomasz Janusz
 16. 2015-12-15 (15:13:34)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zał Nr 7 do SIWZ - podwykonawcy
  Redaktor: Tomasz Janusz
 17. 2015-12-15 (16:42:10)
  Opis zdarzenia: modyfikacja atrybutów załącznika: Zał Nr 7 do SIWZ - podwykonawcy
  Redaktor: Tomasz Janusz
 18. 2015-12-15 (15:13:50)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zał Nr 8 do SIWZ Umowa
  Redaktor: Tomasz Janusz
 19. 2015-12-15 (16:42:17)
  Opis zdarzenia: modyfikacja atrybutów załącznika: Zał Nr 8 do SIWZ Umowa
  Redaktor: Tomasz Janusz
 20. 2015-12-29 (12:43:11)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Informacja o wyniku postępowania z dn. 29-12-2015
  Redaktor: Tomasz Janusz

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestnika projektu systemowego pn. " Powalczmy o przyszłość "

Data publikacji: 2015-04-17

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe na zorganizowanie kursu prawa jazdy kat. B (plik pdf 1379KB)
 2. Protokół kurs prawo jazdy (plik pdf 79KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2015-04-17
Dane wprowadził(a): Tomasz Janusz
Odpowiedzialna/y za treść: Tomasz Janusz

 1. 2015-04-17 (10:13:13)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Zapytanie ofertowe na zorganizowanie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestnika projektu systemowego pn. " Powalczmy o przyszłość "
  Redaktor: Tomasz Janusz
 2. 2015-04-17 (10:13:48)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Zapytanie ofertowe na zorganizowanie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestnika projektu systemowego pn. " Powalczmy o przyszłość "
  Redaktor: Tomasz Janusz
 3. 2015-04-23 (13:18:59)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Zapytanie ofertowe na zorganizowanie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestnika projektu systemowego pn. " Powalczmy o przyszłość "
  Redaktor: Tomasz Janusz
 4. 2015-04-17 (10:13:40)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zapytanie ofertowe na zorganizowanie kursu prawa jazdy kat. B
  Redaktor: Tomasz Janusz
 5. 2015-04-23 (13:19:29)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Protokół kurs prawo jazdy
  Redaktor: Tomasz Janusz

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego pn. " Powalczmy o przyszłość "

Data publikacji: 2015-04-10

Szczegółowe informacje w załączniku

Załączniki:

 1. Protokół sporządzony na okoliczność zestawienia złożonych ofert (plik pdf 224KB)
 2. Zapytanie ofertowe (plik pdf 1918KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2015-04-10
Dane wprowadził(a): Tomasz Janusz
Odpowiedzialna/y za treść: Tomasz Janusz

 1. 2015-04-10 (10:21:15)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Zapytanie ofertowe na zorganizowanie kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego pn. " Powalczmy o przyszłość "
  Redaktor: Tomasz Janusz
 2. 2015-04-10 (10:22:21)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Zapytanie ofertowe na zorganizowanie kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego pn. " Powalczmy o przyszłość "
  Redaktor: Tomasz Janusz
 3. 2015-04-16 (14:42:59)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Zapytanie ofertowe na zorganizowanie kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego pn. " Powalczmy o przyszłość "
  Redaktor: Tomasz Janusz
 4. 2015-04-10 (10:22:08)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zapytanie ofertowe
  Redaktor: Tomasz Janusz
 5. 2015-04-16 (14:43:58)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Protokół sporządzony na okoliczność zestawienia złożonych ofert
  Redaktor: Tomasz Janusz

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi szkoleniowej w ramach aktywnej integracji dla uczestników projektu systemowego pn. "Powalczmy o przyszłość"

Data publikacji: 2015-03-13

Szczegółowe informacje w załączniku

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 1841KB)
 2. Protokół z wyboru oferty (plik pdf 86KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2015-03-13
Dane wprowadził(a): Tomasz Janusz
Odpowiedzialna/y za treść: Tomasz Janusz

 1. 2015-03-13 (09:34:32)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi szkoleniowej w ramach aktywnej integracji dla uczestników projektu systemowego pn. "Powalczmy o przyszłość"
  Redaktor: Tomasz Janusz
 2. 2015-03-13 (09:36:22)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi szkoleniowej w ramach aktywnej integracji dla uczestników projektu systemowego pn. "Powalczmy o przyszłość"
  Redaktor: Tomasz Janusz
 3. 2015-03-19 (14:32:53)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi szkoleniowej w ramach aktywnej integracji dla uczestników projektu systemowego pn. "Powalczmy o przyszłość"
  Redaktor: Tomasz Janusz
 4. 2015-03-13 (09:36:13)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zapytanie ofertowe
  Redaktor: Tomasz Janusz
 5. 2015-03-19 (14:34:21)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Protokół z wyboru oferty
  Redaktor: Tomasz Janusz

GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w 2015 roku

Data publikacji: 2015-02-03

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=24154&rok=2015-02-03

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami do SIWZ znajdują się w niżej dołączonych plikach.

Załączniki:

 1. SIWZ 03-02-2015 (plik pdf 1414KB)
 2. Zał Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (plik docx 18KB)
 3. Zał Nr 2 do SIWZ - art. 22 (plik docx 15KB)
 4. Zał Nr 3 do SIWZ - art. 24 (plik docx 15KB)
 5. Zał Nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa (plik docx 16KB)
 6. Zał Nr 5 do SIWZ - Wykaz usług (plik docx 17KB)
 7. Zał Nr 6 do SIWZ- Wykaz osób (plik docx 15KB)
 8. Zał Nr 7 do SIWZ - podwykonawcy (plik docx 16KB)
 9. Zał Nr 8 do SIWZ Umowa (plik docx 27KB)
 10. Informacja o wyniku postępowania (plik pdf 893KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2015-02-03
Dane wprowadził(a): Tomasz Janusz
Odpowiedzialna/y za treść: Tomasz Janusz

 1. 2015-02-03 (14:18:27)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w 2015 roku
  Redaktor: Tomasz Janusz
 2. 2015-02-03 (14:22:46)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w 2015 roku
  Redaktor: Tomasz Janusz
 3. 2015-02-03 (14:19:23)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: SIWZ 03-02-2015
  Redaktor: Tomasz Janusz
 4. 2015-02-03 (14:20:34)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zał Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
  Redaktor: Tomasz Janusz
 5. 2015-02-03 (14:20:51)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zał Nr 2 do SIWZ - art. 22
  Redaktor: Tomasz Janusz
 6. 2015-02-03 (14:21:09)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zał Nr 3 do SIWZ - art. 24
  Redaktor: Tomasz Janusz
 7. 2015-02-03 (14:21:27)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zał Nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa
  Redaktor: Tomasz Janusz
 8. 2015-02-03 (14:21:42)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zał Nr 5 do SIWZ - Wykaz usług
  Redaktor: Tomasz Janusz
 9. 2015-02-03 (14:21:58)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zał Nr 6 do SIWZ- Wykaz osób
  Redaktor: Tomasz Janusz
 10. 2015-02-03 (14:22:14)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zał Nr 7 do SIWZ - podwykonawcy
  Redaktor: Tomasz Janusz
 11. 2015-02-03 (14:22:27)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zał Nr 8 do SIWZ Umowa
  Redaktor: Tomasz Janusz
 12. 2015-02-16 (14:38:00)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Informacja o wyniku postępowania
  Redaktor: Tomasz Janusz

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnej diagnozy przez psychologa.

Data publikacji: 2014-12-30


W związku z realizowanym projektem systemowym współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą "Powalczmy o przyszłość", Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnej diagnozy przez psychologa.

Szczegółowe informacje w załącznikach

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 158KB)
 2. Formularz ofertowy (plik pdf 35KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2014-12-30
Dane wprowadził(a): Tomasz Janusz
Odpowiedzialna/y za treść: Tomasz Janusz

 1. 2014-12-30 (16:28:03)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnej diagnozy przez psychologa.
  Redaktor: Tomasz Janusz
 2. 2014-12-30 (16:29:50)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnej diagnozy przez psychologa.
  Redaktor: Tomasz Janusz
 3. 2014-12-30 (16:29:24)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zapytanie ofertowe
  Redaktor: Tomasz Janusz
 4. 2014-12-30 (16:29:39)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Formularz ofertowy
  Redaktor: Tomasz Janusz

GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych w 2015 roku

Data publikacji: 2014-12-29

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=420890&rok=2014-12-29

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami do SIWZ znajdują się w niżej dołączonych plikach.

Załączniki:

 1. SIWZ 29-12-2014 (plik pdf 1315KB)
 2. Zał Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (plik docx 17KB)
 3. Zał Nr 2 do SIWZ - art. 22 (plik docx 15KB)
 4. Zał Nr 3 do SIWZ - art. 24 (plik docx 15KB)
 5. Zał Nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa (plik docx 17KB)
 6. Zał Nr 5 do SIWZ - Wykaz usług (plik docx 17KB)
 7. Zał Nr 6 do SIWZ- Wykaz osób (plik docx 15KB)
 8. Zał Nr 7 do SIWZ - podwykonawcy (plik docx 16KB)
 9. Zał. Nr 8 do SIWZ Umowa (plik docx 27KB)
 10. Informacja o unieważnieniu przetargu (plik pdf 238KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2014-12-29
Dane wprowadził(a): Tomasz Janusz
Odpowiedzialna/y za treść: Tomasz Janusz

 1. 2014-12-29 (19:08:32)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych w 2015 roku
  Redaktor: Tomasz Janusz
 2. 2014-12-29 (19:16:42)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych w 2015 roku
  Redaktor: Tomasz Janusz
 3. 2014-12-29 (19:12:53)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: SIWZ 29-12-2014
  Redaktor: Tomasz Janusz
 4. 2014-12-29 (19:13:29)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zał Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
  Redaktor: Tomasz Janusz
 5. 2014-12-29 (19:13:56)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zał Nr 2 do SIWZ - art. 22
  Redaktor: Tomasz Janusz
 6. 2014-12-29 (19:14:16)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zał Nr 3 do SIWZ - art. 24
  Redaktor: Tomasz Janusz
 7. 2014-12-29 (19:14:45)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zał Nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa
  Redaktor: Tomasz Janusz
 8. 2014-12-29 (19:15:11)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zał Nr 5 do SIWZ - Wykaz usług
  Redaktor: Tomasz Janusz
 9. 2014-12-29 (19:15:29)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zał Nr 6 do SIWZ- Wykaz osób
  Redaktor: Tomasz Janusz
 10. 2014-12-29 (19:16:03)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zał Nr 7 do SIWZ - podwykonawcy
  Redaktor: Tomasz Janusz
 11. 2014-12-29 (19:16:21)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zał. Nr 8 do SIWZ Umowa
  Redaktor: Tomasz Janusz
 12. 2015-01-21 (14:52:05)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Informacja o unieważnieniu przetargu
  Redaktor: Tomasz Janusz

GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu"

Data publikacji: 2014-10-16

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=345152&rok=2014-10-16

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami do SIWZ znajdują się w niżej dołączonych plikach.

W dn. 20.10.2014 dodano plik - odpowiedź na pytania.

Załączniki:

 1. SIWZ (plik pdf 2412KB)
 2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (plik pdf 113KB)
 3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (plik pdf 48KB)
 4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (plik pdf 39KB)
 5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy (plik pdf 52KB)
 6. Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych głównych usług (plik pdf 37KB)
 7. Załącznik nr 6 - Formularz dotyczący podwykonawców (plik pdf 33KB)
 8. Załącznik nr 7 - Wzór umowy (plik pdf 650KB)
 9. Odpowiedź na pytania (plik pdf 192KB)
 10. Informacja o wyniku postępowania (plik pdf 406KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2014-10-16
Dane wprowadził(a): Tomasz Janusz
Odpowiedzialna/y za treść: Tomasz Janusz

 1. 2014-10-16 (15:31:19)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu"
  Redaktor: Tomasz Janusz
 2. 2014-10-16 (15:47:02)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu"
  Redaktor: Tomasz Janusz
 3. 2014-10-16 (15:47:07)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu"
  Redaktor: Tomasz Janusz
 4. 2014-10-20 (13:27:05)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na
  Redaktor: Tomasz Janusz
 5. 2014-10-20 (13:28:00)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na
  Redaktor: Tomasz Janusz
 6. 2014-10-20 (13:31:20)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu".
  Redaktor: Tomasz Janusz
 7. 2014-11-03 (12:52:57)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na
  Redaktor: Tomasz Janusz
 8. 2014-11-03 (14:21:35)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu"
  Redaktor: Tomasz Janusz
 9. 2014-10-16 (15:32:24)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: SIWZ
  Redaktor: Tomasz Janusz
 10. 2014-10-16 (15:32:48)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
  Redaktor: Tomasz Janusz
 11. 2014-10-16 (15:33:37)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
  Redaktor: Tomasz Janusz
 12. 2014-10-16 (15:34:48)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
  Redaktor: Tomasz Janusz
 13. 2014-10-16 (15:35:30)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy
  Redaktor: Tomasz Janusz
 14. 2014-10-16 (15:36:14)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych głównych usług
  Redaktor: Tomasz Janusz
 15. 2014-10-16 (15:37:06)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Załącznik nr 6 - Formularz dotyczący podwykonawców
  Redaktor: Tomasz Janusz
 16. 2014-10-16 (15:37:43)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Załącznik nr 7 - Wzór umowy
  Redaktor: Tomasz Janusz
 17. 2014-10-20 (13:28:38)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Odpowiedź na pytania
  Redaktor: Tomasz Janusz
 18. 2014-11-03 (12:53:58)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Informacja o wyniku postępowania
  Redaktor: Tomasz Janusz

GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na "Zorganizowanie zajęć dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej"

Data publikacji: 2014-07-09W załączniku znajdują się szczegółowe informacje

Załączniki:

 1. SIWZ i załączniki (plik pdf 2871KB)
 2. Informacja o wyniku postępowania (plik pdf 90KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2014-07-09
Dane wprowadził(a): Tomasz Janusz
Odpowiedzialna/y za treść: Tomasz Janusz

 1. 2014-07-09 (15:15:37)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na "Zorganizowanie zajęć dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej"
  Redaktor: Tomasz Janusz
 2. 2014-07-09 (15:17:01)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na "Zorganizowanie zajęć dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej"
  Redaktor: Tomasz Janusz
 3. 2014-07-09 (15:16:31)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: SIWZ i załączniki
  Redaktor: Tomasz Janusz
 4. 2014-07-28 (10:56:06)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Informacja o wyniku postępowania
  Redaktor: Tomasz Janusz

Rozeznanie rynku i oszacowanie wartości zamówienia na zorganizowanie zajęć dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej

Data publikacji: 2014-07-03

W związku z realizowanym projektem systemowym współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą "Powalczmy o przyszłość", Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia.

Czytaj całość publikacji "Rozeznanie rynku i oszacowanie wartości zamówienia na zorganizowanie zajęć dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej"

Załączniki:

 1. Rozeznanie rynku i oszacowanie wartości zamówienia (plik PDF 4685KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2014-07-03
Dane wprowadził(a): Tomasz Janusz
Odpowiedzialna/y za treść: Tomasz Janusz

 1. 2014-07-03 (12:56:29)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Rozeznanie rynku i oszacowanie wartości zamówienia na "Zorganizowanie zajęć dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej"
  Redaktor: Tomasz Janusz
 2. 2014-07-03 (12:56:44)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Rozeznanie rynku i oszacowanie wartości zamówienia na
  Redaktor: Tomasz Janusz
 3. 2014-07-03 (12:58:14)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Rozeznanie rynku i oszacowanie wartości zamówienia na
  Redaktor: Tomasz Janusz
 4. 2014-07-03 (13:02:41)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Rozeznanie rynku i oszacowanie wartości zamówienia na zorganizowanie zajęć dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej
  Redaktor: Tomasz Janusz
 5. 2014-07-03 (13:02:49)
  Opis zdarzenia: zaprzestanie publikacji: Rozeznanie rynku i oszacowanie wartości zamówienia na zorganizowanie zajęć dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej
  Redaktor: Tomasz Janusz
 6. 2014-07-03 (13:03:03)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Rozeznanie rynku i oszacowanie wartości zamówienia na zorganizowanie zajęć dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej
  Redaktor: Tomasz Janusz
 7. 2014-07-03 (12:57:58)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Rozeznanie rynku i oszacowanie wartości zamówienia
  Redaktor: Tomasz Janusz

GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej dla uczestników projektu

Data publikacji: 2014-05-23


Szczegóły w załączniku

Załączniki:

 1. SIWZ i załączniki (plik pdf 2039KB)
 2. Załączniki nr: 4,5,6,7,8 do SIWZ (plik pdf 343KB)
 3. Informacja o wyniku postępowania (plik pdf 92KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2014-05-23
Dane wprowadził(a): Tomasz Janusz
Odpowiedzialna/y za treść: Tomasz Janusz

 1. 2014-05-23 (14:43:11)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej dla uczestników projektu
  Redaktor: Tomasz Janusz
 2. 2014-05-23 (14:44:44)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej dla uczestników projektu
  Redaktor: Tomasz Janusz
 3. 2014-05-23 (14:45:47)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: SIWZ i załączniki
  Redaktor: Tomasz Janusz
 4. 2014-05-26 (10:07:27)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Załączniki nr: 4,5,6,7,8 do SIWZ
  Redaktor: Tomasz Janusz
 5. 2014-06-10 (12:10:05)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Informacja o wyniku postępowania
  Redaktor: Tomasz Janusz

Rozeznanie rynku i oszacowanie wartości zamówienia na "Świadczenie usług z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej dla uczestników projektu"

Data publikacji: 2014-05-13


Szczegółowe informacje w załączniku

Załączniki:

 1. Rozeznanie rynku i oszacowanie wartości zamówienia (plik PDF 7339KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2014-05-13
Dane wprowadził(a): Tomasz Janusz
Odpowiedzialna/y za treść: Tomasz Janusz

 1. 2014-05-13 (14:33:28)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Rozeznanie rynku i oszacowanie wartości zamówienia na "Świadczenie usług z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej dla uczestników projektu"
  Redaktor: Tomasz Janusz
 2. 2014-05-13 (14:33:39)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Rozeznanie rynku i oszacowanie wartości zamówienia na "Świadczenie usług z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej dla uczestników projektu"
  Redaktor: Tomasz Janusz
 3. 2014-05-13 (14:33:50)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Rozeznanie rynku i oszacowanie wartości zamówienia na
  Redaktor: Tomasz Janusz
 4. 2014-05-13 (14:36:30)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Rozeznanie rynku i oszacowanie wartości zamówienia na "Świadczenie usług z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej dla uczestników projektu"
  Redaktor: Tomasz Janusz
 5. 2014-05-13 (14:37:41)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Rozeznanie rynku i oszacowanie wartości zamówienia na
  Redaktor: Tomasz Janusz
 6. 2014-05-13 (14:48:50)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Rozeznanie rynku i oszacowanie wartości zamówienia na "Świadczenie usług z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej dla uczestników projektu"
  Redaktor: Tomasz Janusz
 7. 2014-05-13 (14:36:01)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Rozeznanie rynku i oszacowanie wartości zamówienia
  Redaktor: Tomasz Janusz

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku - pełnienie funkcji Asystenta Rodziny

Data publikacji: 2014-04-11


W związku z realizowanym projektem systemowym współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "POWALCZMY O PRZYSZŁOŚĆ" Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu rozpoznania rynku na: Pełnienie funkcji Asystenta Rodziny dla 2 rodzin

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku - pełnienie funkcji Asystenta Rodziny"

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku - pełnienie funkcji Asystenta Rodziny (plik pdf 4501KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2014-04-11
Dane wprowadził(a): Tomasz Janusz
Odpowiedzialna/y za treść: Tomasz Janusz

 1. 2014-04-11 (14:43:10)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku - pełnienie funkcji Asystenta Rodziny
  Redaktor: Tomasz Janusz
 2. 2014-04-11 (14:45:36)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku - pełnienie funkcji Asystenta Rodziny
  Redaktor: Tomasz Janusz
 3. 2014-04-11 (14:44:26)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku - pełnienie funkcji Asystenta Rodziny
  Redaktor: Tomasz Janusz

GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla uczestników projektu w ramach IV edycji Projektu

Data publikacji: 2013-12-13

Szczegóły w załącznikach

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 691KB)
 2. SIWZ (plik pdf 2598KB)
 3. Komunikat PAL (plik pdf 342KB)
 4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn 18-12-2013 (plik pdf 801KB)
 5. Komunikat z dn 20-12-2013 (plik pdf 148KB)
 6. Ogłoszenie z dn 20-12-2013 (plik pdf 817KB)
 7. Informacja o wybraniu najkorzystniejszej oferty (plik pdf 233KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2013-12-13
Dane wprowadził(a): Tomasz Janusz
Odpowiedzialna/y za treść: Tomasz Janusz

 1. 2013-12-13 (11:44:29)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla uczestników projektu w ramach IV edycji Projektu "Powalczmy o przyszłość"
  Redaktor: Tomasz Janusz
 2. 2013-12-13 (11:48:26)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla uczestników projektu w ramach IV edycji Projektu "Powalczmy o przyszłość"
  Redaktor: Tomasz Janusz
 3. 2013-12-18 (17:34:19)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla uczestników projektu w ramach IV edycji Projektu
  Redaktor: Tomasz Janusz
 4. 2013-12-13 (11:45:41)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Ogłoszenie
  Redaktor: Tomasz Janusz
 5. 2013-12-13 (11:48:09)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: SIWZ
  Redaktor: Tomasz Janusz
 6. 2013-12-18 (17:38:18)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Komunikat PAL
  Redaktor: Tomasz Janusz
 7. 2013-12-18 (17:39:02)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn 18-12-2013
  Redaktor: Tomasz Janusz
 8. 2013-12-20 (12:42:59)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Komunikat z dn 20-12-2013
  Redaktor: Tomasz Janusz
 9. 2013-12-20 (12:43:25)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Ogłoszenie z dn 20-12-2013
  Redaktor: Tomasz Janusz
 10. 2014-01-23 (14:11:18)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Informacja o wybraniu najkorzystniejszej oferty
  Redaktor: Tomasz Janusz

GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju

Data publikacji: 2013-12-09

Szczegóły w załącznikach

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 608KB)
 2. SIWZ (plik pdf 2354KB)
 3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 71KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2013-12-09
Dane wprowadził(a): Tomasz Janusz
Odpowiedzialna/y za treść: Tomasz Janusz

 1. 2013-12-09 (12:41:54)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju
  Redaktor: Tomasz Janusz
 2. 2013-12-09 (12:43:54)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju
  Redaktor: Tomasz Janusz
 3. 2013-12-09 (12:43:02)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Ogłoszenie
  Redaktor: Tomasz Janusz
 4. 2013-12-09 (12:43:39)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: SIWZ
  Redaktor: Tomasz Janusz
 5. 2013-12-30 (13:44:03)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Redaktor: Tomasz Janusz

GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu w ramach IV edycji Projektu Powalczmy o przyszłość.

Data publikacji: 2013-11-18

Szczegóły w załącznikach

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 1450KB)
 2. SIWZ (plik pdf 3625KB)
 3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 8436KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2013-11-18
Dane wprowadził(a): Tomasz Janusz
Odpowiedzialna/y za treść: Tomasz Janusz

 1. 2013-11-18 (14:07:01)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu w ramach IV edycji Projektu Powalczmy o przyszłość.
  Redaktor: Tomasz Janusz
 2. 2013-11-18 (14:12:19)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu w ramach IV edycji Projektu Powalczmy o przyszłość.
  Redaktor: Tomasz Janusz
 3. 2013-11-18 (14:11:33)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Ogłoszenie
  Redaktor: Tomasz Janusz
 4. 2013-11-18 (14:12:07)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: SIWZ
  Redaktor: Tomasz Janusz
 5. 2013-12-06 (17:07:48)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Redaktor: Tomasz Janusz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla uczestników projektu

Data publikacji: 2013-11-07

Szczegóły w załączniku

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 779KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2013-11-07
Dane wprowadził(a): Tomasz Janusz
Odpowiedzialna/y za treść: Tomasz Janusz

 1. 2013-11-07 (12:34:36)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na szkoleń i warsztatów dla uczestników projektu w ramach IV edycji projektu
  Redaktor: Tomasz Janusz
 2. 2013-11-07 (12:35:28)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na szkoleń i warsztatów dla uczestników projektu w ramach IV edycji projektu
  Redaktor: Tomasz Janusz
 3. 2013-11-07 (12:37:54)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla uczestników projektu
  Redaktor: Tomasz Janusz
 4. 2013-11-07 (12:40:46)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Ogłoszenie
  Redaktor: Tomasz Janusz

Komunikat w sprawie postępowania przetargowego na: Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla uczestników projektu w ramach IV edycji Projektu "Powalczmy o przyszłość".

Data publikacji: 2013-11-07

Szczegóły w załączniku

Załączniki:

 1. Komunikat (plik pdf 252KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2013-11-07
Dane wprowadził(a): Tomasz Janusz
Odpowiedzialna/y za treść: Tomasz Janusz

 1. 2013-11-07 (12:14:00)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Komunikat w sprawie postępowania przetargowego na: Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla uczestników projektu w ramach IV edycji Projektu "Powalczmy o przyszłość".
  Redaktor: Tomasz Janusz
 2. 2013-11-07 (12:16:26)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Komunikat
  Redaktor: Tomasz Janusz

GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w okresie: listopad - do 31 grudnia 2013r

Data publikacji: 2013-11-07

Szczegóły w załącznikach

Załączniki:

 1. SIWS (plik pdf 2365KB)
 2. Ogłoszenie (plik pdf 801KB)
 3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 71KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2013-11-07
Dane wprowadził(a): Tomasz Janusz
Odpowiedzialna/y za treść: Tomasz Janusz

 1. 2013-11-07 (11:40:12)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w okresie: listopad - do 31 grudnia 2013r
  Redaktor: Tomasz Janusz
 2. 2013-11-07 (11:44:49)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w okresie: listopad - do 31 grudnia 2013r
  Redaktor: Tomasz Janusz
 3. 2013-11-07 (11:42:21)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: SIWS
  Redaktor: Tomasz Janusz
 4. 2013-11-07 (11:44:07)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Ogłoszenie
  Redaktor: Tomasz Janusz
 5. 2013-11-19 (15:10:27)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Redaktor: Tomasz Janusz

GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla uczestników projektu w ramach IV edycji Projektu Powalczmy o przyszłość

Data publikacji: 2013-11-05

Szczegóły w załączniku

Załączniki:

 1. SIWZ (plik pdf 2877KB)
 2. Ogłoszenie (plik pdf 802KB)
 3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 253KB)
 4. Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania. (plik pdf 158KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2013-11-05
Dane wprowadził(a): Tomasz Janusz
Odpowiedzialna/y za treść: Tomasz Janusz

 1. 2013-11-05 (11:44:36)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla uczestników projektu w ramach IV edycji Projektu Powalczmy o przyszłość
  Redaktor: Tomasz Janusz
 2. 2013-11-05 (11:46:41)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla uczestników projektu w ramach IV edycji Projektu Powalczmy o przyszłość
  Redaktor: Tomasz Janusz
 3. 2013-11-05 (11:46:03)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: SIWZ
  Redaktor: Tomasz Janusz
 4. 2013-11-05 (11:46:29)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Ogłoszenie
  Redaktor: Tomasz Janusz
 5. 2013-12-05 (12:05:32)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Redaktor: Tomasz Janusz
 6. 2013-12-12 (13:16:20)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania.
  Redaktor: Tomasz Janusz

Ogłoszenie w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu w ramach IV edycji projektu

Data publikacji: 2013-11-04

Szczegóły w załącznikach

Ogłoszenie znajduje się na stronie:
Ogłoszenie

Załączniki:

 1. SIWZ (plik pdf 4046KB)
 2. Ogłoszenie (plik pdf 219KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2013-11-04
Dane wprowadził(a): Tomasz Janusz
Odpowiedzialna/y za treść: Tomasz Janusz

 1. 2013-11-04 (16:51:30)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Ogłoszenie w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu w ramach IV edycji projektu
  Redaktor: Tomasz Janusz
 2. 2013-11-04 (16:52:55)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Ogłoszenie w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu w ramach IV edycji projektu
  Redaktor: Tomasz Janusz
 3. 2013-11-04 (20:44:20)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Ogłoszenie w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu w ramach IV edycji projektu
  Redaktor: Tomasz Janusz
 4. 2013-11-04 (16:52:40)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: SIWZ
  Redaktor: Tomasz Janusz
 5. 2013-11-04 (20:43:11)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Ogłoszenie
  Redaktor: Tomasz Janusz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu

Data publikacji: 2013-11-04

SIWZ w załączniku.

Ogłoszenie znajduje się na stronie
Ogłoszenie

Załączniki:

 1. SIWZ poprawiony (plik pdf 4168KB)
 2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (plik pdf 227KB)
 3. Unieważnienie postępowania (plik pdf 57KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2013-11-04
Dane wprowadził(a): Tomasz Janusz
Odpowiedzialna/y za treść: Tomasz Janusz

 1. 2013-11-04 (16:54:30)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Komunikat o zmianie ogłoszenie w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu w ramach IV edycji
  Redaktor: Tomasz Janusz
 2. 2013-11-04 (16:56:25)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Komunikat o zmianie ogłoszenie w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu w ramach IV edycji
  Redaktor: Tomasz Janusz
 3. 2013-11-04 (16:57:39)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Komunikat o zmianie ogłoszenia w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu w ramach IV edycji
  Redaktor: Tomasz Janusz
 4. 2013-11-04 (20:12:27)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Ogłoszeni o zmianie ogłoszenia w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu w ramach IV edycji
  Redaktor: Tomasz Janusz
 5. 2013-11-04 (20:13:44)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu
  Redaktor: Tomasz Janusz
 6. 2013-11-04 (20:15:07)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu
  Redaktor: Tomasz Janusz
 7. 2013-11-04 (20:23:36)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: SIWZ poprawiony
  Redaktor: Tomasz Janusz
 8. 2013-11-04 (20:46:56)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Redaktor: Tomasz Janusz
 9. 2013-11-14 (10:38:38)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Unieważnienie postępowania
  Redaktor: Tomasz Janusz

Komunikat o unieważnieniu postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Data publikacji: 2013-10-30

Dotyczy unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu w ramach IV edycji Projektu "Powalczmy o przyszłość"

Szczegółowe informacje w załączniku

Załączniki:

 1. Komunikat o unieważnieniu postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (plik pdf 280KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2013-10-30
Dane wprowadził(a): Tomasz Janusz
Odpowiedzialna/y za treść: Tomasz Janusz

 1. 2013-10-30 (14:45:57)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Komunikat o unieważnieniu postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
  Redaktor: Tomasz Janusz
 2. 2013-10-30 (14:47:22)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Komunikat o unieważnieniu postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
  Redaktor: Tomasz Janusz
 3. 2013-10-30 (14:53:31)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Komunikat o unieważnieniu postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
  Redaktor: Tomasz Janusz

Rozeznanie rynku i oszacowanie wartości zamówienia na "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu"

Data publikacji: 2013-10-28

Szczegółowe informacje w załącznikach

Załączniki:

 1. Rozeznanie rynku i oszacowanie wartości zamówienia na (plik PDF 17692KB)
 2. Oszacowanie wartości zamówienia (plik PDF 16234KB)
 3. Formularz - oferta cenowa (plik PDF 2132KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2013-10-28
Dane wprowadził(a): Tomasz Janusz
Odpowiedzialna/y za treść: Tomasz Janusz

 1. 2013-10-28 (15:37:33)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Rozeznanie rynku i oszacowanie wartości zamówienia na "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu"
  Redaktor: Tomasz Janusz
 2. 2013-10-28 (15:49:20)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Rozeznanie rynku i oszacowanie wartości zamówienia na "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu"
  Redaktor: Tomasz Janusz
 3. 2013-10-28 (15:40:56)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Rozeznanie rynku i oszacowanie wartości zamówienia na
  Redaktor: Tomasz Janusz
 4. 2013-10-28 (15:47:23)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Oszacowanie wartości zamówienia
  Redaktor: Tomasz Janusz
 5. 2013-10-28 (15:48:36)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Formularz - oferta cenowa
  Redaktor: Tomasz Janusz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - świadczenie usług z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej realizacji w ramach projektu "Powalczmy o przyszłość"

Data publikacji: 2013-08-23

Szczegółowe informacje w załączniku

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - świadczenie usług z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej realizacji w ramach projektu (plik pdf 475KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2013-08-23
Dane wprowadził(a): Tomasz Janusz
Odpowiedzialna/y za treść: Tomasz Janusz

 1. 2013-08-23 (12:49:18)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - świadczenie usług z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej realizacji w ramach projektu "Powalczmy o przyszłość"
  Redaktor: Tomasz Janusz
 2. 2013-08-23 (12:49:44)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - świadczenie usług z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej realizacji w ramach projektu "Powalczmy o przyszłość"
  Redaktor: Tomasz Janusz
 3. 2013-08-23 (12:49:39)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - świadczenie usług z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej realizacji w ramach projektu
  Redaktor: Tomasz Janusz

Przetarg w sprawie świadczenia usług w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach projektu systemowego

Data publikacji: 2013-08-12

Świadczenie usług z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej-realizacji w ramach projektu Powalczmy o przyszłość.Projekt realizowany w ramach Priorytetu VII Promocja integracji Społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.SIWZOgłoszenie
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2013-08-12
Dane wprowadził(a): Bogdan Czyż
Odpowiedzialna/y za treść: Bogdan Czyż

 1. 2013-08-12 (10:10:22)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Przetarg w sprawie świadczenia usług w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach projektu systemowego"Powalczmy o przyszłość"
  Redaktor: Bogdan Czyż
 2. 2013-08-12 (10:54:48)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Przetarg w sprawie świadczenia usług w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach projektu systemowego
  Redaktor: Bogdan Czyż
 3. 2013-08-12 (11:13:28)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Przetarg w sprawie świadczenia usług w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach projektu systemowego
  Redaktor: Bogdan Czyż
 4. 2013-08-23 (12:20:23)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Przetarg w sprawie świadczenia usług w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach projektu systemowego
  Redaktor: Tomasz Janusz
 5. 2013-08-12 (11:12:48)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: SIWZ
  Redaktor: Bogdan Czyż
 6. 2013-08-12 (11:13:13)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Ogłoszenie
  Redaktor: Bogdan Czyż

Zapytania ofertowego w celu rozeznania wartości zamówienia. Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy w ramach procesu rekrutacji do IV edycji Projektu

Data publikacji: 2013-03-25


Dokładne informacje na temat zapytania ofertowego w załącznikach

Załączniki:

 1. Oferta cenowa formularz (plik pdf 271KB)
 2. Informacje na temat zapytanie ofertowego - przeprowadzenie indywidualnej diagnozy psychologicznej (plik pdf 792KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2013-03-25
Dane wprowadził(a): Tomasz Janusz
Odpowiedzialna/y za treść: Tomasz Janusz

 1. 2013-03-25 (15:49:25)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Zapytania ofertowego w celu rozeznania wartości zamówienia. Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy w ramach procesu rekrutacji do IV edycji Projektu "Powalczmy o przyszłość"
  Redaktor: Tomasz Janusz
 2. 2013-03-25 (15:52:40)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Zapytania ofertowego w celu rozeznania wartości zamówienia. Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy w ramach procesu rekrutacji do IV edycji Projektu "Powalczmy o przyszłość"
  Redaktor: Tomasz Janusz
 3. 2013-03-25 (15:54:42)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Zapytania ofertowego w celu rozeznania wartości zamówienia. Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy w ramach procesu rekrutacji do IV edycji Projektu
  Redaktor: Tomasz Janusz
 4. 2013-03-25 (15:52:16)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Oferta cenowa formularz
  Redaktor: Tomasz Janusz
 5. 2013-03-25 (16:08:09)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Informacje na temat zapytanie ofertowego - przeprowadzenie indywidualnej diagnozy psychologicznej
  Redaktor: Tomasz Janusz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -

Data publikacji: 2012-12-27

Szczegółowe informacje w poniższym załączniku

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie 01 stycznia - do 31 grudnia 2013 (plik pdf 83KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2012-12-27
Dane wprowadził(a): Tomasz Janusz
Odpowiedzialna/y za treść: Tomasz Janusz

 1. 2012-12-27 (10:32:19)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie 01 stycznia - do 31 grudnia 2013
  Redaktor: Tomasz Janusz
 2. 2012-12-27 (10:33:36)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie 01 stycznia - do 31 grudnia 2013
  Redaktor: Tomasz Janusz
 3. 2012-12-27 (11:54:01)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -
  Redaktor: Tomasz Janusz
 4. 2012-12-27 (10:33:26)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie 01 stycznia - do 31 grudnia 2013
  Redaktor: Tomasz Janusz

Przetarg na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w okresie od 01 stycznia - 31 grudnia 2013

Data publikacji: 2012-12-13

Przetarg na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w okresie od 01 stycznia - 31 grudnia 2013.
Nr zgłoszenia: 507400 - 2012; data zamieszczenia:13.12.2012

Załączniki:

 1. SIWZ Usługi opiekuńcze 2013 (plik pdf 2343KB)
 2. Ogłoszenie o zamówieniu GOPS Kłaj usługi opiekuńcze 2013 (plik pdf 788KB)
 3. SIWZ Usługi opiekuńcze 2013 (plik doc 127KB)
 4. Umowa na usługi - wzór (plik pdf 105KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2012-12-13
Dane wprowadził(a): Tomasz Janusz
Odpowiedzialna/y za treść: Tomasz Janusz

 1. 2012-12-13 (11:37:23)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Przetarg na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w okresie od 01 stycznia - 31 grudnia 2013
  Redaktor: Tomasz Janusz
 2. 2012-12-13 (11:47:21)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Przetarg na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w okresie od 01 stycznia - 31 grudnia 2013
  Redaktor: Tomasz Janusz
 3. 2012-12-13 (11:38:59)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: SIWZ Usługi opiekuńcze 2013
  Redaktor: Tomasz Janusz
 4. 2012-12-13 (11:39:44)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Ogłoszenie o zamówieniu GOPS Kłaj usługi opiekuńcze 2013
  Redaktor: Tomasz Janusz
 5. 2012-12-13 (13:51:47)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: SIWZ Usługi opiekuńcze 2013
  Redaktor: Tomasz Janusz
 6. 2012-12-13 (11:46:50)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Umowa na usługi - wzór
  Redaktor: Tomasz Janusz

Przetarg w sprawie świadczenia usług z zkaresu aktywizacji społeczno zawodowej - Realizacja Programu Aktywności Lokalnej w ramach projektu

Data publikacji: 2012-09-28Szczegółowe informacje oraz specyfikacja w załącznikach

Załączniki:

 1. Ogłoszenie - Program Aktywności Lokalnej (plik PDF 7704KB)
 2. Specyfikacja - Program Aktywności Lokalnej (plik PDF 35377KB)
 3. Specyfikacja - Program Aktywności Lokalnej (plik doc 283KB)
 4. Wyniki postępowania (plik pdf 116KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2012-09-28
Dane wprowadził(a): Tomasz Janusz
Odpowiedzialna/y za treść: Tomasz Janusz

 1. 2012-09-28 (11:09:00)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Przetarg w sprawie świadczenia usług z zkaresu aktywizacji społeczno zawodowej - Realizacja Programu Aktywności Lokalnej w ramach projektu "Powalczmy o Przyszłość"
  Redaktor: Tomasz Janusz
 2. 2012-09-28 (11:53:45)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Przetarg w sprawie świadczenia usług z zkaresu aktywizacji społeczno zawodowej - Realizacja Programu Aktywności Lokalnej w ramach projektu "Powalczmy o Przyszłość"
  Redaktor: Tomasz Janusz
 3. 2012-09-28 (13:06:18)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Przetarg w sprawie świadczenia usług z zkaresu aktywizacji społeczno zawodowej - Realizacja Programu Aktywności Lokalnej w ramach projektu
  Redaktor: Tomasz Janusz
 4. 2013-03-28 (11:39:39)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Przetarg w sprawie świadczenia usług z zkaresu aktywizacji społeczno zawodowej - Realizacja Programu Aktywności Lokalnej w ramach projektu
  Redaktor: Tomasz Janusz
 5. 2012-09-28 (11:16:05)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Ogłoszenie - Program Aktywności Lokalnej
  Redaktor: Tomasz Janusz
 6. 2012-09-28 (11:25:02)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Specyfikacja - Program Aktywności Lokalnej
  Redaktor: Tomasz Janusz
 7. 2012-09-28 (13:07:40)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Specyfikacja - Program Aktywności Lokalnej
  Redaktor: Tomasz Janusz
 8. 2013-11-15 (08:36:14)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Wyniki postępowania
  Redaktor: Tomasz Janusz

Wyniki przetargu w sprawie świadczenia usług w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach projektu

Data publikacji: 2012-09-13W załączniku znajduje się wynik przetargu na zadanie świadczenia usług z zakresu aktywizacji społęczno-zawodowej w ramach projektu "Powalczmy o przyszłość"

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku przetargu (plik pdf 412KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2012-09-13
Dane wprowadził(a): Tomasz Janusz
Odpowiedzialna/y za treść: Tomasz Janusz

 1. 2012-09-13 (11:25:07)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Wyniki przetargu w sprawie świadczenia usług w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach projektu "Powalczmy o przyszłość".
  Redaktor: Tomasz Janusz
 2. 2012-09-13 (11:26:19)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Wyniki przetargu w sprawie świadczenia usług w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach projektu "Powalczmy o przyszłość".
  Redaktor: Tomasz Janusz
 3. 2013-03-28 (11:39:18)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Wyniki przetargu w sprawie świadczenia usług w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach projektu
  Redaktor: Tomasz Janusz
 4. 2012-09-13 (11:25:42)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Informacja o wyniku przetargu
  Redaktor: Tomasz Janusz

Przetarg w sprawie świadczenia usług w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach projektu

Data publikacji: 2012-09-03Szczegółowe informacje oraz specyfikacja w załącznikach

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF 2961KB)
 2. Specyfikacja zamówienia (plik PDF 8940KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2012-09-03
Dane wprowadził(a): Tomasz Janusz
Odpowiedzialna/y za treść: Tomasz Janusz

 1. 2012-09-03 (14:32:56)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Przetarg w sprawie świadczenia usług w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach projektu "Powalczmy o przyszłość".
  Redaktor: Tomasz Janusz
 2. 2012-09-03 (14:38:08)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Przetarg w sprawie świadczenia usług w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach projektu "Powalczmy o przyszłość".
  Redaktor: Tomasz Janusz
 3. 2013-03-28 (11:38:38)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Przetarg w sprawie świadczenia usług w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach projektu
  Redaktor: Tomasz Janusz
 4. 2012-09-03 (14:34:23)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Ogłoszenie o zamówieniu
  Redaktor: Tomasz Janusz
 5. 2012-09-03 (14:37:07)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Specyfikacja zamówienia
  Redaktor: Tomasz Janusz